Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Oftalmologické přístroje

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBOOFP ZK 3 3P česky
Vztahy:
Předmět F7PBOOFP lze klasifikovat až po úspěšné klasifikaci předmětu F7PBOZFO
Garant předmětu:
Jiří Novák
Přednášející:
Martin Fůs, Jiří Novák
Cvičící:
Martin Fůs, Jiří Novák
Předmět zajišťuje:
katedra přírodovědných oborů
Anotace:

Cílem předmětu je seznámení studentů optometrie s principy funkce a aplikací jednotlivých vyšetřovacích a terapeutických přístrojů v oftalmologii a optometrii. Probrány budou principy funkce jednotlivých vyšetřovacích a terapeutických přístrojů užívaných v oftalmologii a optometrii. Přehled, fyzikální principy, technické konstrukce, parametry a aplikace následujících pomůcek a přístrojů: oftalmoskop (přímý a nepřímý, konfokální skenovací), sítnicová kamera, skiaskop, optometr a oční refraktor, oftalmometr, tonometr, perimetr, Heidelberský sítnicový tomograf, optická koherenční tomografie, analyzátor nervových vláken-GDx, spekulární (endotelový) mikroskop, optický a ultrazvukový biometr, přístroje pro subjektivní vyšetřování očního astigmatismu, přístroje pro vyšetřování okohybných funkcí, keratometry, rohovkové topografy, aberometry, testy na vyšetřování refrakční rovnováhy, eikonometry, polarizační testy, ortoptické přístroje, zvětšovací pomůcky a přístroje, štěrbinová lampa, Hertelův exophthalmometr, přístroje a pomůcky pro vyšetřování barvocitu, operační mikroskopy, laserové systémy pro terapeutické a chirurgické zákroky.

Požadavky:

Zkouška je tvořena písemným testem a ústním zkoušením. Odpovědi na otázky jsou bodově ohodnoceny dle obtížnosti. Celkové hodnocení zkoušky odpovídá platné klasifikační stupnici. Je-li výsledek kterékoliv části hodnocen stupněm F, je i výsledek zkoušky automaticky F.

Osnova přednášek:

1.Zvětšovací pomůcky (lupy, dalekohledové brýle) a operační mikroskopy

2.Základní principy vyšetření lidského oka. Základní přístroje sloužící v každodenní oftalmologické praxi I (optotypy, štěrbinová lampa)

3.Základní přístroje sloužící v každodenní oftalmologické praxi II (oftalmoskop přímý a nepřímý, tonometry).

4.Přístroje a metody vyšetření refrakčního stavu

5.Aberometrie, měření aberací oka

6.Přístroje sloužící k vyšetření rohovky I (keratometrie, rohovková topografie)

7.Přístroje sloužící k vyšetření rohovky II (rohovková pachymetrie, endoteliální mikroskop)

8.Přístroje sloužící k vyšetření papily zrakového nervu, vrstvy nervových vláken sítnice a vyšetření zorného pole (HRT, GDx, perimetrie)

9.Přístroje sloužící k vyšetření sítnicových vrstev (OCT, RTA), sítnicová kamera, fluorescenční angiografie

10.Ultrazvuk v oftalmologii, ultrabiomikroskopie, ultrazvuková a optická biometrie oka.

11.Přístroje pro vyšetřování okohybných funkcí a binokulárního vidění

12.Přístroje sloužící vyšetření barvocitu

13. Laserové systémy v oftalmologii I

14.Laserové systémy v oftalmologii II

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Principy funkce jednotlivých vyšetřovacích a terapeutických přístrojů v oftalmologii.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] BENEŠ, P. Přístroje pro optometrii a oftalmologii. Vydání první. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2015. ISBN:978-80-7013-577-8.

[2] RUTRLE, M. Přístrojová optika, IPVZ Brno, 2000. ISBN: 80-7013-301-5.

[3] KASCHKE, M., DONNERHACKE, K.H., RILL, M.S. Optical Devices in Ophthalmology and Optometry: Technology, Design Principles, and Clinical Applications. Wiley-VCH, Weinheim 2014. ISBN: 978-3527410682.

[4] ARTAL, P. Handbook of Visual Optics. Vol 1-2. CRC Press, Boca Raton 2017. ISBN: 978-1482237962.

[5] RABBETTS, R.B. Clinical Visual Optics, Butterworth-Heinemann, 4ed., London 2007. ISBN: 978-0750688741.

Doporučená literatura:

[1] BENJAMIN, W. Borish's Clinical Refraction. Butterworth-Heinemann, 2ed., London 2006. ISBN: 978-0750675246.

[2] ROSENFIELD, M., LOGAN, N. Optometry: Science, Techniques and Clinical Management. Butterworth-Heinemann, 2 ed., London 2009. ISBN: 978-0750687782.

[3] GELLRICH, M.M. The Slit Lamp: Applications for Biomicroscopy and Videography. Springer, 2014. ISBN: 978-3-642-39792-9.

[4] WOLFFSOHN, J. Eye Essentials: Ophthalmic Imaging, Butterworth-Heinemann, 2008. ISBN: 978-0750688574

[5] KRAUS a kol.: Kompendium očního lékařství. Grada Publishing, Praha 1997. ISBN: 80-7169-079-1.

[6] KUCHYNKA, P. a kol: Oční lékařství. Grada Publishing, 2 vyd., Praha 2016. ISBN: 978-80-247-5079-8.

Poznámka:
Další informace:
https://harm.fbmi.cvut.cz/B231/F7PBOOFP/lec
Rozvrh na zimní semestr 2024/2025:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost KL:B-330
Novák J.
Fůs M.

14:00–16:50
(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Učebna
Út
St
Čt

Rozvrh na letní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6471906.html