Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Optická praktika II.

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBOOP2 KZ 2 2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra přírodovědných oborů
Anotace:

Student prohlubuje svoje znalosti v Optické Laboratoři. Osvojuje si zvyky, které jsou standardní při kompletování brýlové korekce. Student se učí získávat individuální parametry klienta, centrace a výběr vhodné brýlové čočky následné kompletace brýle. Dále si osvojuje úpravy a opravy brýlové korekce.

Požadavky:

1. Absence (do 20 %, tj. 3 absence za semestr) musí být nahrazeny s jinou paralelkou probírající stejné téma, přezkoušením nebo příp. obhájením seminární práce. Nemoc doložená pracovní neschopností nebo zprávou lékaře je považována za absenci a musí být nahrazena.

2. Průběžné splnění úkolů zadané na hodině. Např. broušení brýlových čoček, opravy brýlí, měření individuálních parametrů klienta atd.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

1. Broušení brýlových čoček

2. Zábrus speciálních brýlových čoček

3. Sesazování brýlových čoček do plastových celoobrub

4. Sesazování brýlových čoček do kovových celoobrub

5. Výroba a upevnění čoček do vrtaných brýlí

6. Zhotovení poloobroučkových brýlí

7. Zhotovení bezobroučkových brýlí

8. Získání centračních údajů klienta Viktorinskou metodou

9 .Centrovací věž

10. Opravy brýlových obrub

11. Úpravy brýlových obrub

12. Metody výpočtu pro degresivní čočky

13. Vhodný výběr multifokální čočky vzhledem k parametrům brýlí a klienta

14. Opakování

Cíle studia:

Optická praxe.

Studijní materiály:

[1] POLÁŠEK, J., BALÍK, J. Technický sborník oční optiky. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1975. ISBN: 8070131454.

[2] NAJMAN, L. Dílenská praxe očního optika. Vyd. 2., přeprac. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2010. ISBN: 978-80-7013-529-7.

[3] VESELÝ, Petr. Brýlová technologie I a II: praktická cvičení. Brno: Masarykova univerzita, 2015. ISBN:978-80-210-7779-9.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6473106.html