Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Odborná anglická terminologie

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBROAT Z 3 2S česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Předmět se zaměřuje na slovní zásobu z oblasti anatomie, nemocničních zařízení a oddělení, komunikace s pacientem a základních zobrazovacích metod.

Požadavky:

Požadavky na studenta:

docházka (absence do 20 %), prezentace na odborné téma dle dohody s vyučujícím během semestru.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

Témata seminářů:

1. týden Introduction, the human body

2. týden The hospital and the wards, giving instructions to patients. Basic pharmacology

3. týden Musculoskeletal system, bones, joints, types of muscles, functions. Orthopaedics, fractures - types

4. týden Circulatory system, heart, composition, cardiac diseases, disorders, treatment options

5. týden Respiratory system

6. týden Digestive system

7. týden Urinary and reproductive system, Sonography

8. týden RTG, CT

9. týden PET, MRI

10. týden Assessment

Cíle studia:

Předmět se zaměřuje na slovní zásobu z oblasti anatomie, nemocničních zařízení a oddělení, komunikace s pacientem a základních zobrazovacích metod.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

•POHL, Alison. Test Your Professional English: Medical: Medicine. Penguin, 2002. ISBN 978-05-8245-147-6.

•TOPILOVÁ, Věra. Medical English. Praha: Tobiáš, 2001. ISBN 80-7311-001-6.

• Materials provided by the tutor.

Doporučená literatura:

•GLENDINNING, Eric H. a Ron HOWARD. Professional English in use. Cambridge: Cambridge University Press, 2007. ISBN 9780521682015.

Poznámka:
Další informace:
ODKAZ https://harm.fbmi.cvut.cz/B202/F7PBROAT/sem
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 8. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6573506.html