Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Odborná anglická terminologie pro optiky a optometristy

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBOATO Z 2 2S česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Cílem tohoto předmětu je prohlubovat a zlepšovat komunikační dovednosti zaměřené na obor Optika a Optometrie. Důraz je kladen na schopnosti prezentace a obhajoby, jak verbální, tak písemnou formou. Cvičení jsou zaměřena na osvojení slovní zásoby, porozumění odbornému textu a prezentaci vlastních názorů. Při cvičeních jsou probírána odborná témata z oblastí očních vad, korekce, vizuální pomůcky, vývoj zraku, druhy vyšetření zraku. Důraz je kladen i na procvičení komunikace s pacientem, vysvětlení jednotlivým vad a postupů při vyšetření, popis možností následné korekce a instrukce pro používání vizuálních pomůcek.

Požadavky:

K získání zápočtu je nutné:

1. účast na hodinách (2 absence)

2. závěrečný test (60%)

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

1. Introduction

2. Anatomy of the Eye

3. Eye Examination

4. Examination Instructions

5. Refractive Errors

6. Astigmatism

7. AMD

8.Retinopathy

9. Cataract

10.Glaucoma

11. Reading comprehension - Colour Vision

12.Reading comprehension - Eye Implants

13. Test

14. Assessment

Cíle studia:

Cílem tohoto předmětu je prohlubovat a zlepšovat komunikační dovednosti zaměřené na obor Optika a Optometrie.

Studijní materiály:

Povinná:

[1] Poskytne vyučující.

Doporučená:

[1] Přívratská, J. a kol.: English in the Medical Profession.1.vyd. Praha: Galén, Karolinum, 2004, 248 s. ISBN: 80-246-0151-6.

[2] Topilová, V.: Medical English, 3.vyd. Tobiáš, 2001, 274 s. ISBN: 80- 7311-001-6.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6468906.html