Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Praxe podle odborného zaměření posluchače

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7KMCPOZA Z 8 6XT česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Cílem praxe je seznámit studenty s vybranými pracovišti, která jsou zaměřena na řešení problematiky krizového řízení, bezpečnosti, či ochrany obyvatelstva. V průběhu praxe se posluchač pod vedením zkušeného mentora seznámí s chodem daného pracoviště, potřebnou administrativou, způsobem vedení evidence, systémem plánování, s úkoly jednotlivých pracovišť (podle typu pracoviště, na kterém praxe probíhá). Rozsah náplně praxe je dán dohodou garanta studijního oboru a mentora (provozovatele praxe). Je žádoucí, aby student během praxe vystřídal 2-3 důležité organizace krizového řízení.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: udělení zápočtu na základě absolvování praxe, doložení potvrzení.

Požadavky na studenta: absolvovat praxi s aktivním zapojením do všech činností a se znalostí dané problematiky.

Osnova přednášek:

není

Osnova cvičení:

Praxe probíhá na smluvních pracovištích ČVUT FBMI (HZS ČR, PČR, SÚJCHBO Příbram, SÚRO Praha, Institut ochrany obyvatelstva, krajské, městské a obecní úřady, obecní policie, bezpečnostní agentury, právnické osoby činné v krizovém řízení, či ochraně obyvatelstva) nebo na pracovišti, na kterém si stáž dohodl student, a které svým zaměřením a rozsahem své činnosti je zárukou kvalitního odborného průběhu stáže. V průběhu praxe student vypracuje teze pro odborné téma vztažené ke specifickému zaměření praxe.

Na základě smlouvy mezi MV-GŘ HZS ČR a ČVUT FBMI o uznávání odborné způsobilosti pro studenty magisterského studijního programu CNP (v souladu s pomůckou MV-139403-11/PO-PVP-2016 „Podmínky pro uznávání odborné způsobilosti na úseku požární ochrany, ochrany obyvatelstva, krizového řízení a civilního nouzového plánování“), bude provedená řízená praxe v oblasti ochrany obyvatelstva a krizového řízení s využitím kapacit a zařízení HZS.

O praxi si vede posluchač podrobný deník, který mu potvrzuje, společně s vyhodnocením jeho práce, mentor. Zápočet za praxi bude udělen pro doložení naplnění cílů praxe, a to odborně, časově i administrativně.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Podle doporučení mentora praxe.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7431306.html