Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Nové trendy rozvoje technických prostředků ochrany proti CBRN

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7DCNTPO1 ZK 10P česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Cílem je seznámit studenty s novými trendy rozvoje technologie a používání prostředků individuální ochrany proti chemickým, biologickým a radioaktivním látkám, prostředků jejich detekce, dekontaminace a antidotní terapie. Smyslem předmětu je poskytnout studentům základní orientaci v problematice a nabídnout spektrum námětu a inspirací pro jejich další studium i vědeckou práci.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: ústní zkouška.

Požadavky na studenta: základní znalosti o ochraně proti CBRN látkám při vojenských a nevojenských ohroženích obyvatelstva (bude ověřeno pohovorem při první přednášce).

Osnova přednášek:

Úvod do problematiky – vymezení pojmů.

Nové trendy rozvoje prostředků detekce, stanovení a identifikace CBRN agens.

Nové trendy rozvoje prostředků ochrany jednotlivce proti CBRN agens.

Nové trendy rozvoje prostředků dekontaminace (odmoření, dezinfekce, dezaktivace) CBRN agens.

Nové trendy rozvoje prostředků antidotní terapie.

Náměty na vědecký výzkum v oblasti technických prostředků ochrany proti CBRN agens.

Osnova cvičení:

nejsou

Cíle studia:

Cílem je seznámit studenty s novými trendy rozvoje technologie a používání prostředků individuální ochrany proti chemickým, biologickým a radioaktivním látkám, prostředků jejich detekce, dekontaminace a antidotní terapie. Smyslem předmětu je poskytnout studentům základní orientaci v problematice a nabídnout spektrum námětu a inspi-rací pro jejich další studium i vědeckou práci.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

MATOUŠEK, Jiří, Iason URBAN a Petr LINHART. CBRN: detekce a monitorování, fyzická ochrana, dekontaminace. V Ostravě: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2008. Spektrum (Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství). ISBN 978-80-7385-048-7.

PITSCHMANN, Vladimír. Chemické zbraně a ochrana proti nim. Praha: Manus, 2011. ISBN 978-80-86571-09-6.

PITSCHMANN, Vladimír. Chemická válka ve věku atomu a DNA: kapitoly z dějin chemických, toxinových a zápalných zbraní: období od roku 1945 do roku 2015. Praha: Naše vojsko, 2016. ISBN 978-80-206-1632-6.

Doporučená literatura:

Odborný časopis CBRNe World. Vydává Falcon Communication Ltd., USA. ISSN 2040-2724.

Odborný časopis NBC International. Vydává Defence Division Surrey House Corporate Communication Ltd., Velká Británie.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7668506.html