Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Zdravotní tělesná výchova I.

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBFZTV1 Z 1 2C česky
Garant předmětu:
Markéta Kašparová Parkanová
Přednášející:
Markéta Kašparová Parkanová
Cvičící:
Markéta Kašparová Parkanová
Předmět zajišťuje:
Ústav tělesné výchovy a sportu
Anotace:

Předmět Zdravotní tělesná výchova I zahrnuje metodiku TV pro zdravé a zdravotní TV pro oslabené, didaktiku TV a zdravotní tělesné výchovy (ZTV), orientační testy ke zjištění stavu pohybového systému, praktické příklady cvičení pro různé věkové skupiny i pohybová oslabení. Předkládá abecedu základních cvičení pro správné držení těla a vyrovnávání svalových dysbalancí (cvičení pro vyrovnání vadného držení hlavy, kulatých zad, odstálých lopatek, bederní lordózy, vybočení páteře, plochých nohou atd.), dále příklady dechových a relaxačních technik cvičení. Dále seznamuje s kompenzačním cvičením při sedavém zaměstnání (příklady cvičení vsedě na židli) i s ergonomicky správným zařízením pracoviště pro práci s počítačem.

V praktických hodinách budou probírány konkrétní příklady částí cvičebních jednotek pro cvičení ve skupině. Studenti sestaví vlastní krátkou ukázku cvičení na vybrané téma, seznámí se s grafickým záznamem přípravy lekce.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: praktické předvedení získaných dovedností.

Požadavky na studenta: pravidelná docházka na cvičení (jedna hodina absence tolerována); kratší samostatná práce (cca A4 a vyhledání příkladů na webu) z témat vztahujících se ke Zdravotní TV.

Osnova přednášek:

není

Osnova cvičení:

Témata cvičení:

1. týden Seznámení s obsahem hodin na celý rok, orientační otestování držení těla.

2. týden Příklady cvičení pro zahřátí organizmu, pro uvolnění kloubů, orientační testy svalů s tendencí ke zkrácení.

3. týden Strečink, metodika, příklady.

4. týden Práce s dechem při cvičení, příklady cvičení v různých polohách.

5. týden Základy svalových dysbalancí, páteř a držení těla.

6. týden Stabilizační cvičení (využití BOSU apod.).

7. týden Dechové cvičení vstoje (např. Pozdrav slunci apod.).

8. týden Vyrovnávací cvičení (VC) pro oblast krční páteře.

9. týden VC pro oblast hrudní páteře – protahování a posilování.

10. týden VC pro oblast bederní páteře – protahování a posilování.

11. týden Grafický záznam cvičení.

12. týden Koordinační cvičení.

13. týden Dynamika sedu.

14. týden Opakování, dotazy, diskuze.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

•BOTLÍKOVÁ, Vladana. Pozdrav monitoru: cvičení pro všechny, které u počítače bolí tělo. 1. české vyd. Praha: Vašut, 2009, 87 s. ISBN 978-80-7236-658-3.

•KOPECKÝ, Miroslav. Zdravotní tělesná výchova. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2010, 109 s. ISBN 978-80-244-2509-2.

•SMÍŠEK Richard, Zuzana SMÍŠKOVÁ a Kateřina SMÍŠKOVÁ. Zdravá záda – spirální stabilizace páteře. Praha: Richard Smíšek, 2016, 180 s. ISBN 978-80-875-6878-1.

Doporučená literatura:

•SYSLOVÁ, Vlasta. Zdravotní tělesná výchova: speciální učební text. 2. upr. vyd. Praha: Česká asociace Sport pro všechny, 2005, 106 s. ISBN 80-865-8615-4.

•VAŘEKOVÁ, Jitka a Vladana BOTLÍKOVÁ. Využití BOSU ve vyučovacích hodinách školní tělesné výchovy (I. část) – Stabilizační cvičení. Tělesná výchova mládeže. 2013, 79(1), 36-40.

•VAŘEKOVÁ, Jitka a Vladana BOTLÍKOVÁ. Využití BOSU ve vyučovacích hodinách školní tělesné výchovy (II. část) – Rozcvička. Tělesná výchova mládeže. 2013, 79(2), 33-37.

•VAŘEKOVÁ, Jitka a Vladana BOTLÍKOVÁ. Využití BOSU ve vyučovacích hodinách školní tělesné výchovy (III. část) – Cvičení ve dvojicích či skupinách. Tělesná výchova mládeže. 2013, 79(2), 33-37.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6077906.html