Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Praktikum z instrumentálních metod

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PMLPIM Z 2 0P+3L česky
Vztahy:
Podmínkou zápisu na předmět F7PMLPIM je, že student v některém z předchozích semestrů úspěšně absolvoval předmět F7PMLIMB1
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Praktické cvičení studentů ve využití vybraných moderních instrumentálních metod a technik pro stanovení požadovaných parametrů (koncentrace analytu, chemické složení atd). Cvičení sestává z přípravy vzorku, nastavení měřící aparatury, měření, vyhodnocení a zpracovaní získaných dat.

Praktikum je zaměřeno především na seznámení se s následující metodami: vysokoúčinná kapalinová chromatografie, hmotnostní spektrometrie, plynová chromatografie, mikrostrukturální analýza, laserem indukovaná spektroskopie (TRLFS), atomovou absorpční spektroskopie, UV-VIS absorpční spektroskopie a další.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: písemná.

Požadavky na studenta: z laboratorních cvičení studenti vypracovávají průběžně protokoly, tyto materiály jsou předkládány a kontrolovány u zápočtu.

Osnova přednášek:

není

Osnova cvičení:

Témata laboratorních cvičení:

1.Optoelektronickými prvky, Ramanova spektrometrie.

2.Absorpční UV-VIS spektroskopie.

3.Atomová Absorpční spektrometrie.

4.Spektrometrie metodou difúzní reflektance.

5.Hmotnostní spektrometrie.

6.Vysokoúčinná kapalinová chromatografie.

7.Plynová chromatografie.

8.Laserem indukovaná spektroskopie.

9.Termická analýza.

10.Mikrostrukturální analýza.

11.Spektrometrie metodou zeslabeného totálního odrazu.

12.Stanovení měrných povrchů (např. metodou sorpce plynu).

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

•VRBOVÁ, Miroslava. Lasery a moderní optika. Praha: Prometheus, 2012. Oborová encyklopedie. ISBN 80-85849-56-9.

•GUNZLER, Helmut et al. Handbook of Analytical Technichnique. Weinheim: Willey-VCH Verlag GmbH, 2002. ISBN 978-3-527-61832-3.

•NAITO, Akira. Experiemntal Approaches of NMR Spectroscopy. Methodology and Application to Life Science and Materials Science. Springer 2018. ISBN 978-981-10-5966-7.

•ENGELBORGHS, Ywes and Antonie, J.W.G. VISSER (eds.) Fluorescence Spectroscopy and Microscopy. Humana Press, 2014. ISBN 978-1-62703-649-8.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7775806.html