Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Oftalmologie - patologie, klinika I.

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBOOK1 Z,ZK 4 2P+2C česky
Garant předmětu:
Šárka Pitrová
Přednášející:
Šárka Pitrová
Cvičící:
Martin Fůs, Šárka Pitrová
Předmět zajišťuje:
katedra přírodovědných oborů
Anotace:

Předmět je zaměřen na základní příznaky onemocnění oka a jeho okolí, postupně jsou probírány jednotlivé části oka a očních adnex, na velkém množství diapozitivů jsou studenti instruktivně seznámeni s tím, jak vypadají při klinickém vyšetřování jednotlivé patologické stavy a jejich základní charakteristiky. Výklad propojuje studentům integraci anatomie, patologické anatomie a fyziologie se základy účelné farmakoterapie. Výuka sleduje moderní trendy diagnostiky a léčby patologických stavů, je doplněna video prezentacemi zajímavých případů. Rovněž jsou demonstrovány zajímavé kazuistiky z klinické praxe. Teoretická výuka je úzce vázána na témata přednášek a propojena s praktickými cvičeními, jejichž cílem je získání dovedností při vyšetřování. Pomocí kvízů si studenti mohou průběžně kontrolovat své znalosti a schopnost zapamatovat si přednášenou látku. Po stránce teoretické i praktické je hlavní důraz kladen na schopnost studenta osvojit si nejdůležitější znalosti, které budou moci využít v praktickém životě při jejich budoucím povolání. Součástí výuky cvičení je celodenní praktický blok, který studenti absolvují v ON KLADNO pod přímým vedením oftalmologa.

Požadavky:

Požadavky zápočet: Aktivní účast studenta na nejméně 80 % cvičení.

Požadavky zkoušky: Zisk zápočtu a prokázání znalostí v rámci závěrečného testu.

Osnova přednášek:

1. Úvodní přednáška - požadavky, úvod do oftalmologie

2. Okolí oka, víčka, změny postavení, záněty alergie, nádory

3. Orbita, poloha a postavení bulbu, změny obsahu orbity

4. Slzný aparát, produkce slz, patologie slzných cest, záněty, poruchy slzného filmu

5. Onemocnění spojivky, záněty, nezánětlivé útvary, nádory

6. Skléra, episkléra

7. Onemocnění duhovky, ciliárního tělesa a choroidei

8. Onemocnění rohovky

9. Červené oko, bolestivé oko

10. Onemocnění čočky, vrozené a získané, katarakta změna polohy čočky

11. Glaukom, vrozený a dospělý, diagnostika, klinický obraz, léčba

12. Opakování - souhrnná přednáška, ověření znalostí ze cvičení

13. Konzultace vybrané problematiky, předtermín ZK

https://harm.fbmi.cvut.cz/B231/F7PBOOK1/lec

Osnova cvičení:

Cvičení na FBMI:

1. Základy biomikroskopie oka I.

2. Základy biomikroskopie oka II.

3. Vyšetření slzného filmu a očních adnex

4. Vyšetření rohovky - mechanická a elektronická keratometrie

5. Vyšetření rohovky - topografie a keratografie

6. Endotelová mikroskopie, aberometrie

7. Vyhodnocení protokolů, ověření získaných znalostí, konzultace

https://harm.fbmi.cvut.cz/B231/F7PBOOK1/tut

________________________________________________________

Celodenní praktický blok v ON Kladno:

1. Anamnéza, popis fyz. a pat. stavu př. segmentu (RA, OA, zápis a porozumění zápisu z pohledu oftalmologa)

2. Oční patologie (především patologie předního segmentu a adnex - keratitida, konjunktivitida, rohovkové ektázie, onemocnění víček)

3. Nitrooční tlak, aplanační a impresní tonometrie (zopakování principů)

4. Oftalmoskopie, využití biomikroskopie (metody a techniky)

5. Biometrie oka, měření axiální délky oka (zopakování principů a metod výpočtů)

6. Mydriatika (cykloplegika) a miotika (diagnostické využití mydriatik a miotik v oftalmologii)

7. Vyšetření oční čočky - katarakta

8. Klasifikace, hodnocení a stupeň čočkových zákalů

Cíle studia:

Cílem studia je získání dovedností při vyšetřování a schopnost posouzení výsledků vyšetření, na jejichž podkladě studenti dovedou aplikovat optometrické principy.

Studijní materiály:

[1] HEISSIGEROVÁ, J. Oftalmologie: pro pregraduální i postgraduální přípravu. Praha: Maxdorf, 2018. Jessenius. ISBN: 978-80-7345-580-4.

[2] VLKOVÁ, E., PITROVÁ, Š., VLK, F. Lexikon očního lékařství: výkladový ilustrovaný slovník. Brno: František Vlk, 2008. ISBN: 978-802-3989-069.

[3] KASCHKE, M., DONNERHACKE, K.-H., RILL, M.S. Optical devices in ophthalmology and optometry: technology, design principles, and clinical applications. Weinheim: Wiley-VCH, c2014. ISBN: 978-352-7410-682.

[4] KUCHYNKA, P. Oční lékařství. Praha: Grada, 2007. ISBN: 978-802-4711-638.

Harmonogram přednášek: https://harm.fbmi.cvut.cz/B231/F7PBOOK1/lec

Harmonogram cvičení: https://harm.fbmi.cvut.cz/B231/F7PBOOK1/tut

ODKAZ NA PŘEDNÁŠKY A MATERIÁLY (postupně aktualizováno, přihlášení přes heslo ČVUT):

https://campuscvut-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/fusmarti_cvut_cz/EiS8GZCCKkpMvkmmt35vEOQBt5Fw8EP2ByHU8vmetYxIlQ?e=2I4oys

Poznámka:
Další informace:
https://campuscvut-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/fusmarti_cvut_cz/EiS8GZCCKkpMvkmmt35vEOQBt5Fw8EP2ByHU8vmetYxIlQ?e=2I4oys
Rozvrh na zimní semestr 2024/2025:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost KL:B-234
Fůs M.
16:00–17:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 5)

Kladno FBMI
Laboratoř kontaktních čoček
místnost KL:B-234
Fůs M.
18:00–19:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 4)

Kladno FBMI
Laboratoř kontaktních čoček
místnost KL:B-234
Fůs M.
16:00–17:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 6)

Kladno FBMI
Laboratoř kontaktních čoček
místnost KL:B-234
Fůs M.
18:00–19:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 7)

Kladno FBMI
Laboratoř kontaktních čoček
St
místnost KL:B-330
Pitrová Š.
16:00–17:50
(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Učebna
Čt

Rozvrh na letní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 14. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6472006.html