Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Databáze a webové technologie

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PMIDWT Z,ZK 4 2P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské informatiky
Anotace:

Předmět seznamuje studenty se základy informačních a databázových systémů a to z hlediska jejich architektury, teorie a současné praxe. Návrh webových a mobilních aplikací bude demonstrován na praktických příkladech, budou objasněny výhody a nevýhody programování na Internetu. V předmětu se bude pracovat jak s webovými technologiemi, tak s nativními aplikacemi.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: Podmínkou zápočtu je vypracování pěti menších úloh za celkem 50 bodů a jedné větší úlohy za 50 bodů. Je nutné získat minimálně 50 bodů z celkového součtu.

Průběh (forma) zkoušky: Zkouška má písemnou část, která se skládá z převážně teoretických otázek s případným následným ústním dozkoušení v rozsahu odpřednášené a odcvičené látky.

Požadavky na studenty: Povinná účast na cvičeních (max. 2 absence).

Osnova přednášek:

1. Základní typy architektury informačního systému (klient-server, multi-tier, tenký klient), analýza informačních toků

2. Základy modelování dat, konceptuální modelování, E-R diagram.

3. Relační model dat.

4. Integritní omezení, referenční integrita.

5. Tvorba datového modelu.

6. Principy dotazování v relačních databázích.

7. Jazyk SQL - jazyk pro definici dat, jazyk pro manipulaci s daty, dotazování.

8. Základy normalizace a fyzického návrhu databáze.

9. Transakce, serializovatelnost, zamykání a stupně izolace, uváznutí transakcí, jejich prevence a řešení.

10. Objektově-orientované databáze, objektově-relační mapování.

11. Moderní trendy databázových systémů.

12. Využití Cloudu a REST API pro vývoj webových a mobilních aplikací Android.

13. Příklady konfigurace a použití cloud OS OpenStack.

14. Závěr, rezerva

Osnova cvičení:

1. Základní typy architektury informačního systému (klient-server, multi-tier, tenký klient), analýza informačních toků

2. Základy modelování dat, konceptuální modelování, E-R diagram.

3. Relační model dat.

4. Integritní omezení, referenční integrita.

5. Tvorba datového modelu.

6. Principy dotazování v relačních databázích.

7. Jazyk SQL - jazyk pro definici dat, jazyk pro manipulaci s daty, dotazování.

8. Základy normalizace a fyzického návrhu databáze.

9. Transakce, serializovatelnost, zamykání a stupně izolace, uváznutí transakcí, jejich prevence a řešení.

10. Objektově-orientované databáze, objektově-relační mapování.

11. Moderní trendy databázových systémů.

12. Využití Cloudu a REST API pro vývoj webových a mobilních aplikací Android.

13. Příklady konfigurace a použití cloud OS OpenStack.

14. Závěr, rezerva

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] KROENKE, David a David J. AUER. Databáze. Brno: Computer Press, 2015. ISBN 978-80-251-4352-0.

[2] POKORNÝ, Jaroslav a Ivan HALAŠKA. Databázové systémy. Vyd. 2. přeprac. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2003. ISBN 80-01-02789-9.

Doporučená literatura:

[3] GARCIA-MOLINA, Hector., Jeffrey D. ULLMAN a Jennifer. WIDOM. Database systems: the complete book. 2nd ed. Upper Saddle River, N. J.: Pearson Prentice Hall, c2009. ISBN 0-13-187325-3.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5588006.html