Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Matlab

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBKML KZ 3 2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské informatiky
Anotace:

Cílem předmětu je seznámit studenty s prostředím a jazykem Matlab. Studenti se naučí vytvářet funkce a skripty v jazyku Matlab, seznámí se s datovými strukturami a s prací s daty a jejich zobrazením. Kromě vytváření funkcí a skriptů, se studenti seznámí se základními toolboxy a s tvorbou uživatelských rozhraní.

Požadavky:

Studentovy znalosti se prověřují průběžným hodnocením krátkých testů a dvou zápočtových testů, ze všech testů lze získat až 100 bodů. Známka se určí dle počtu získaných bodů a ECTS stupnice.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

Osnova cvičení:

1. Proměnné, skripty, funkce, datové struktury, řízení kódu.

2. Pole, indexování, hledání v poli, optimalizace a ladění skriptů.

3. Práce se soubory, načítání, ukládání, výjimky.

4. Zobrazování - 2D grafy.

5. Pokročilé zobrazování 2D grafy, 3D grafy a 3D grafika.

6. Toolbox symbolické matematiky, soustava rovnic, symbolická derivace.

7. Zápočtový test.

8. Zpracování signálu, interpolace, hledání minima maxima, signal processing toolbox.

9. Práce s obrazem - Image processing toolbox.

10. Objektové programování v Matlabu, třídy, handly.

11. Doporučená architektura větších projektů v Matlabu.

12. Tvorba uživatelského rozhraní – události.

13. Tvorba uživatelské rozhraní – ovládací prvky.

14. Zápočtový test.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] ZAPLATÍLEK, Karel. MATLAB Tvorba grafického uživatelského rozhraní. Brno: Tribun EU, 2014. ISBN 978-80-263-0861-4.

[2] ZAPLATÍLEK, Karel a Bohuslav DOŇAR. MATLAB pro začátečníky. Praha: BEN - technická literatura, 2003. ISBN 80-7300-095-4.

[3] ZAPLATÍLEK, Karel a Bohuslav DOŇAR. MATLAB: tvorba uživatelských aplikací. Praha: BEN - technická literatura, 2004. ISBN 80-7300-133-0.

Doporučená literatura:

[1] MATLAB, Matlab help [online], https://www.mathworks.com/help/matlab/

[2] CHAPMAN, Stephen J. Matlab programming for engineers. Fifth edition. Mason, OH: Cengage Learning, 2016. ISBN 978-1-111-57671-4.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5956606.html