Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Specifika, parametry a limity zobrazovacích systémů v lékařství

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7DISPL ZK 20P+8C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Vlastnosti a parametry zobrazovacích modalit, které jsou běžně využívány v klinické praxi, a které mají přímý dopad na využitelnost zobrazovacích metod při jednotlivých typech vyšetření. Předmět pokrývá výpočetní tomografii, magnetickou rezonanci, ultrazvukové zobrazování a endoskopickou zobrazovací metodu. Součástí přednášek bude i přehled nezbytné infrastruktury, zejména pro CT a MRI. Cvičení bude zaměřeno na studium vlastností rekonstrukčních metod a na objektivní hodnocení kvality získaných obrazů.

Požadavky:

Standardně probíhá výuka kontaktní formou a předmět je zakončen ústní zkouškou, které předchází písemná příprava. V případě, že počet studentů je menší než 5, může výuka probíhat v podobě řízeného samostudia s pravidelnými konzultacemi. Dále je požadováno vypracování písemné studie studentem na zadané téma z oboru. Podmínkou pro připuštění ke zkoušce je absolvování dvou laboratorních cvičení (doloženo protokolem podepsaným studentem, vedoucím cvičení a garantem předmětu). Protokoly budou archivovány v referátu pro doktorské studium.

Osnova přednášek:

Osnova přednášek:

1.Zobrazovací systémy v klinické praxi.

2.Výpočetní tomografie (CT), vliv parametrů přístroje na jeho využití.

3.Rekonstrukční metody používané u CT přístrojů.

4.Magnetická rezonance (MRI), parametry přístroje, impulsové sekvence.

5.Parametry experimentálních MRI. Omezení pro klinickou praxi.

6.Impulsové sekvence MRI a využití v klinické praxi.

7.Ultrazvukový přístroj a jeho použití v klinické praxi.

8.Endoskopické zobrazovací systémy.

9.Fúzování obrazů z více zobrazovacích modalit, hybridní zobrazovací systémy.

10.Infrastruktura a její specifika pro jednotlivé zobrazovací modality.

Osnova cvičení:

Osnova cvičení:

1.Rekonstrukční metody u tomografických zobrazovacích metod.

2.Objektivní hodnocení kvality obrazu ze zobrazovacích modalit lékařství.

Cíle studia:

Vlastnosti a parametry zobrazovacích modalit, které jsou běžně využívány v klinické praxi, a které mají přímý dopad na využitelnost zobrazovacích metod při jednotlivých typech vyšetření. Předmět pokrývá výpočetní tomografii, magnetickou rezonanci, ultrazvukové zobrazování a endoskopickou zobrazovací metodu. Součástí přednášek bude i přehled nezbytné infrastruktury, zejména pro CT a MRI. Cvičení bude zaměřeno na studium vlastností rekonstrukčních metod a na objektivní hodnocení kvality získaných obrazů.

Studijní materiály:

Povinná:

[1] Prince, Jerry L. a Jonathan M. Links. Medical imaging signals and systems. 2nd ed. Upper Saddle River: Pearson, 2015. xvii, 519 s. ISBN 978-0-13-214518-3.

[2] Haidekker, Mark A. Medical imaging technology. New York: Springer, [2013], 2013.. ix, 130 stran. Springer Briefs in Physics. ISBN 978-1-4614-7072-4.

[3] Oppelt, Arnulf, ed. Imaging systems for medical diagnostics: fundamentals, technical solutions and applications for systems applying ionizing radiation, nuclear magnetic resonance and ultrasound. Berlin: Siemens, 2005. 996 s. ISBN 3-89578-226-2.

[4] Leondes, Cornelius T., ed. Medical imaging systems technology . Modalities . New Jersey: World Scientific, 2005. viii, 354 s. ISBN 981-256-992-8.

[5] DRASTICH, Aleš. Tomografické zobrazovací systémy. Brno: VUT v Brně, 2004. ISBN 80-214-2788-4.

Doporučená:

[1] Poldrack, Russell A. Handbook of functional MRI data analysis [online]. New York: Cambridge University Press, 2011 [cit. 2018-10-28]. ISBN 9781139127271.

[2] Flower, M. A., ed. Webb's physics of medical imaging. 2nd ed. Boca Raton: CRC, 2012. xxxvi, 811 s. Series in medical physics and biomedical engineering. ISBN 978-0-7503-0573-0.

[3] Dhawan, Atam P., H. K. Huang a Dae-Shik Kim. Principles and advanced methods in medical imaging and image analysis. New Jersey: World Scientific Publishing, [2008], ©2008.. xviii, 850 stran. ISBN 978-981-270-534-1.

[4] Leondes, Cornelius T., ed. Medical imaging systems technology . Methods in Cardiovascular and Brain systems. New Jersey: World Scientific, ©2005. viii, 399 s. ISBN 981-256-989-8.

Poznámka:

Modul F

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5881706.html