Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Ročníkový projekt

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PMBRP Z 3 2S česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

V rámci ročníkového projektu si studenti volí téma individuálního projektu z oblasti biomedicínského inženýrství, který představuje první etapu zpracování diplomové práce. Témata, ze kterých studenti volí, jsou k dispozici v databázi „Projects“. Studenti si rovněž mohou zajistit zadání sami, přičemž zadání musí být schválené garantem programu a vedoucím katedry. Hlavním cílem řešení individuálního projektu je na základě zpracovaného současného stavu problematiky vygenerování vhodného tématu diplomové práce. Výstupem řešení ročníkového projektu je popis cílů řešení navazující diplomové práce, přehled plánovaných metod a očekávané výstupy a přínos v oblasti biomedicínského inženýrství.

Požadavky:

Požadavky na udělení zápočtu: Vypracování individuálního projektu v souladu se zadáním. Prezentace řešení ročníkového projektu na semináři.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

Literatura doporučená vedoucím v zadání individuálního projektu.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6240806.html