Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Angličtina IIIB (část 2)

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7ABBA3B KZ 2 2C anglicky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Výuka v letním semestru spočívá v moderním, nefrontálním, projektovém a mezioborovém způsobu výuky, který se ve světě dostává do popředí. Systém je založený na samostatné tvůrčí práci studentů, kteří mají za úkol zpracovat zajímavé téma z oblasti jejich oboru studia, tedy biomedicínského inženýrství a zpřístupnit jej kolegům ve formě projektu. Další aktivitou studentů v letním semestru je zpracování eseje (shrnutí obsahu) článku z časopisu New Scientist přístupného ve fakultní knihovně a ústní pohovor o tomto článku s vyučující.

Požadavky:
Osnova přednášek:

Předmět nemá přednášky.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem předmětu je zvýšit jazykové kompetence studentů v oblasti akademické angličtiny. Druhý semestr je zaměřen spíše na odbornou slovní zásobu a práci s odborným textem.

Výstupní znalosti, dovednosti, schopnosti a kompetence: Studenti by měli být schopni aktivně pracovat s akademickým textem, porozumět přednášce, měli by mít povědomí o různých stylistických hladinách angličtiny a s nimi spojenými syntaktickými a lexikálními prostředky a ty aktivně používat.

Studijní materiály:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 8. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6171506.html