Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Angličtina IV.

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBKAJ4 KZ 2 2S česky
Předmět lze klasifikovat až po klasifikaci předmětů:
Angličtina III. (F7PBKAJ3)
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Cílem předmětu je dále rozvíjet jazykové kompetence studentů v oblasti angličtiny s biomedicínským obsahem a akademické angličtiny obecně.

Požadavky:

Požadavky klasifikovaného zápočtu:

1.Docházka (absence do 20 %, tj. 3 absence za semestr možné)

2.Prezentace na odborné téma

3.Test (dosažení min. 60%)

Předmět lze nahradit předložením certifikátu dokladujícím znalosti na úrovni B2 dle Evropského referenčního rámce.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

Osnova cvičení:

1. Long life region found

2. Music lessons improve the mind

3. The written application

4. Welcome to our university

5. The interview

6. The international student

7. Plagiarism

8. Pros and cons of wind farms

9. Repetition

10. New Scientist article – vocabulary, discussion

11. New Scientist article – vocabulary, discussion

12. New Scientist article – vocabulary, discussion

13. New Scientist article – vocabulary, discussion

14. Assesment

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] LANE, Sarah. Instant academic skills: a resource book of advanced-level academic skills activities. Cambridge: Cambridge University Press, 2011. ISBN 978-0-521-12162-0.

Studijní pomůcka:

Časopis New Scientist – přístupný ve fakultní knihovně

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 8. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5957806.html