Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Optická praktika I.

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBOOP1 KZ 2 2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra přírodovědných oborů
Anotace:

Student se seznamuje se základním chodem v Optické Laboratoři. Osvojuje si zvyky, které jsou standardní při kompletování brýlové korekce. Student se učí získávat individuální parametry klienta, centrace a výběr vhodné brýlové čočky následné kompletace brýle. Dále si osvojuje úpravy a opravy brýlové korekce.

Požadavky:

1. Absence (do 20 %, tj. 3 absence za semestr) musí být nahrazeny s jinou paralelkou probírající stejné téma, přezkoušením nebo příp. obhájením seminární práce. Nemoc doložená pracovní neschopností nebo zprávou lékaře je považována za absenci a musí být nahrazena.

2. Průběžné splnění úkolů zadané na hodině. Např. broušení brýlových čoček, opravy brýlí, měření individuálních parametrů klienta atd.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

1. Měření vrcholové lámavosti brýlových čoček I

2. Měření vrcholové lámavosti brýlových čoček II

3. Broušení brýlových čoček

4. Sesazování brýlových čoček do plastových celoobrub

5. Sesazování brýlových čoček do kovových celoobrub

6. Zhotovení poloobroučkových brýlí

7. Zhotovení bezobroučkových brýlí

8. Získání centračních údajů klienta Viktorinskou metodou

9. Centrovací věž

10. Opravy brýlových obrub

11. Úpravy brýlových obrub

12. Metody výpočtu pro degresivní čočky

13. Vhodný výběr multifokální čočky vzhledem k parametrům brýlí a klienta

14. Opakování

Cíle studia:

Optometrická praxe.

Studijní materiály:

[1] NAJMAN, L. Dílenská praxe očního optika. Vyd. 2., přeprac. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2010. ISBN: 978-80-7013-529-7.

[2] VESELÝ, P. Brýlová technologie I a II: praktická cvičení. Brno: Masarykova univerzita, 2015. ISBN: 978-80-210-7779-9.

[3] POLÁŠEK, J., BALÍK, J. Technický sborník oční optiky. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1975. ISBN: 8070131454.

[4] JALIE, Mohammed. Ophthalmic lenses and dispensing. 3rd ed. Edinburgh: Elsevier/Butterworth Heinemann, 2008. ISBN: 9780750688949.

[5] BROOKS, Clifford W. System for ophthalmic dispensing. 3rd ed. St. Louis, MO: Butterworth Heinemann,2007. ISBN: 9780750674805.

[6] JALIE, M. The principles of ophthalmic lenses. 5th ed. London: The Association of British Dispensing Opticians, 2016. ISBN: 9780900099021.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6469706.html