Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Pokročilé metody pro podporu diagnostiky a léčby diabetu

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17VPMD Z 2 2P česky
Garant předmětu:
Jan Mužík
Přednášející:
Jan Brož, Jan Mužík
Cvičící:
Jan Brož, Jan Mužík
Předmět zajišťuje:
katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství
Anotace:

Cílem předmětu je seznámit studenty s onemocněním diabetes mellitus, s jeho typy, způsoby léčby a především technologiemi, které se pro jeho diagnostiku a léčbu používají. Důraz bude kladen zejména na dosavadní nejmodernější technologie a postupy v léčbě tohoto onemocnění. Studenti se seznámí s veličinami, které musí pacient sledovat a registrovat, a s technologiemi, které jim tuto činnost usnadňují a které umožňují nasbíraná data dále zpracovat. Kromě seznámení se s technologiemi pro měření glykémie včetně CGM a přístroji pro dávkování insulinu budou dále probrány telemedicínské nástroje, které umožňují vzdálenou komunikaci mezi pacientem a lékařem. Součástí poslední přednášky bude pak telekonferenční přednáškový blok, ve kterém se pacienti seznámí s nejmodernějšími postupy léčby diabetu v Norsku.

Požadavky:

Každý student absolvuje dva praktické úkoly. V prvním si po dobu několika dní vyzkouší roli pacienta skrze používání mobilní aplikace diabetického deníku a ve druhém bude v roli lékaře sledovat online data přiděleného pacienta s diabetem po dobu jednoho týdne. Pro získání zápočtu student vytvoří novou nebo rozšíří existující stránku pro projekt WikiSkripta věnovanou jednomu z témat probíraných v rámci předmětu.

Osnova přednášek:

1) Úvod do předmětu, druhy diabetu a jejich diagnóza, základní pravidla léčby, technologie pro měření glykémie (SMBG, CGM), způsob použití a komplikace, kalibrační křivka,HbA1c, praktická ukázka manipulace s glukometrem a CGM

2) technologie pro izulinoterapii (inzulínová pera a pumpy), měření fyzické aktivity, způsob použití jednotlivých přístrojů a komplikace, praktická ukázka manipulace s pumpou a perem

3) Telemedicína a eHealth v diabetologii, práce s daty, mobilní a webové aplikace, xDrip, Nigthsout, serious games, 1. praktická úloha

4) Diabetologie v zahraniční, výzkumné projekty, podpora pacientů přes sociální media a edukace, telekonferenční přednáškový blok, 2. praktická úloha

5) Perspektivní technologie, transplantace, closed loop, dual hormon, vyhodnocení praktických úloh

Osnova cvičení:

1) Práce s technologiemi z pohledu pacienta

2) Práce s technologiemi z pohledu lékaře

3) Úvod do systému Wikiskripta

Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit studenty s onemocněním diabetes mellitus, s jeho typy, způsoby léčby a především technologiemi, které se pro jeho diagnostiku a léčbu používají. Důraz bude kladen zejména na dosavadní nejmodernější technologie a postupy v léčbě tohoto onemocnění. Studenti se seznámí s veličinami, které musí pacient sledovat a registrovat, a s technologiemi, které jim tuto činnost usnadňují a které umožňují nasbíraná data dále zpracovat.

Studijní materiály:

Studijní literatura a studijní pomůcky

[1] ŠTECHOVÁ, Kateřina. Technologie v diabetologii. Praha: Maxdorf, 2016. Jessenius. ISBN 978-80-7345-479-1

[2] RUŠAVÝ, Zdeněk (ed.). Technologie v diabetologii 2010. 1. vyd. Praha: Galén, c2010. ISBN 978-80-7262-689-2

[3] Abstracts from ATTD 2016 9th International Conference on Advanced Technologies & Treatments for Diabetes Milan, Italy-February 3-6, 2016. Diabetes Technology & Therapeutics [online]. 2016, 18(S1), A-1-A-140 [cit. 2016-10-20]. DOI: 10.1089/dia.2016.2525. ISSN 1520-9156. Dostupné z: http://online.liebertpub.com/doi/10.1089/dia.2016.2525

Poznámka:
Další informace:
http://www.albertov.cz/17vpmd
Rozvrh na zimní semestr 2024/2025:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost AL:002
Mužík J.
15:00–18:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 2)
Praha 2 - Albertov
Albertov - učebna
Čt

Rozvrh na letní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5249506.html