Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Kontaktní čočky II.

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBOKC2 Z,ZK 5 2P+2C česky
Vztahy:
Podmínkou zápisu na předmět F7PBOKC2 je, že student v některém z předchozích semestrů úspěšně absolvoval předmět F7PBOKC1
Garant předmětu:
Jiří Michálek
Přednášející:
Libor Eichenmann, Jiří Michálek
Cvičící:
Iva Klimešová, Jiří Michálek, Leontýna Varvařovská, Markéta Žáková
Předmět zajišťuje:
katedra přírodovědných oborů
Anotace:

Torické kontaktní čočky, Bifokální a multifokální čočky a další metody korekce presbyopie. Kontaktní čočky u dětí. Barevné, kosmetické a protetické kontaktní čočky. Terapeutické použití kontaktních čoček. Speciální typy kontaktních čoček. Zvláštní použití kontaktních čoček (sport, náročná povolání a prostředí, pacienti s celkovými chorobami atd.). Interakce léků s kontaktními čočkami. Komplikace kontaktních čoček a jejich řešení. Aplikace měkkých a pevných sférických čoček. Aplikace kontaktních čoček při astigmatismu a presbyopii. Základní a specifická péče o kontaktní čočky. Kontroly pacientů s kontaktními čočkami.

Požadavky:

Požadavky zápočtu:

1)Zápočet po absolutoriu praktik, při dobrých výsledcích testů a 70% účasti automaticky poslední hodinu, jinak nutno uspět v zápočtovém testu. Nemoc doložená pracovní neschopností nebo zprávou lékaře je považována za absenci.

2)Základní znalosti průběžně ověřované testy.

3)Minimum pro udělení absolutoria z každého testu je 50 % správných odpovědí. Průběžné testy se píší jenom jednou, tj. bez možnosti opravy. Pro udělení zápočtu musí mít student v zápočtovém testu 75 % správných odpovědí.

Požadavky zkoušky:

1)Zkoušení je ústní, zkoušený dostane 2 otázky. Klasifikace standartní ČVUT.

Osnova přednášek:

1)Prostředky péče o kontaktní čočky: jednotlivé složky péče a jejich význam - čištění, dezinfekce, enzymatické čištění atd., rozdělení systémů péče o kontaktní čočky, jejich výhody a nevýhody, postupy péče u jednotlivých typů, základní chemické složky prostředků péče o kontaktní čočky, jejich účinnost a mechanismus působení

2)Komplikace spojené s nošením kontaktních čoček: přehled komplikací a rizikových faktorů, ulcerativní keratitidy, GPC, projevy chronické a akutní hypoxie, přehled dalších komplikací

3)Sférické a torické kontaktní čočky: sférická a astigmatická korekce měkkými a pevnými kontaktními čočkami, způsoby aplikace a specifické komplikace

4)Hydrofobní kontaktní čočky: hydrofobní materiály pro kontaktní čočky, RGP čočky, silikonové čočky (čočky z polysiloxanových elastomerů) specifické vlastnosti a povrchové úpravy čoček z hydrofobních materiálů

5)Korekce presbyopie kontaktními čočkami: monovision, bifokální a multifokální čočky: design, vlastnosti, způsoby aplikace

6)Povrchové úpravy kontaktních čoček: barevné kontaktní čočky, povrchové úpravy materiálů

7)Korekce nepravidelné rohovky: korekce keratokonu, korekce po refrakčních zákrocích

8)Korekce nepravidelné rohovky: korneální, sklerální a hybridní kontaktní čočky

9)Terapeutické využití kontaktních čoček a další klinické souvislosti 1: kontaktní čočky jako nosiče léků, interakce léků s materiály kontaktních čoček, ovlivnění dynamiky uvolňování léčiv

10)Terapeutické využití kontaktních čoček a další klinické souvislosti 2: krycí kontaktní čočky, interakce léků a kontaktních čoček, ovlivnění dynamiky léčiv, vliv čoček na průběh chorob oka a naopak

11)Nošení kontaktních čoček při speciálních příležitostech: rizika a odlišnosti od běžné aplikace a kontraindikace nošení kontaktních čoček při speciálních aktivitách: sporty, zaměstnání v extrémních podmínkách, nošení kontaktních čoček a rizika s ním spojená u pacientů s některými chorobami - AIDS, infekční choroby atd.

12)Aktuální kontaktologická nabídka na českém a světovém trhu (JM) 13. Exkurze do výrobního provozu kontaktních čoček

13)Shrnutí učiva, závěrečný test

Osnova cvičení:

1)Opakování praktických dovedností z F7PBOKC1

2)Praktický úvod do štěrbinové lampy

3)Komplikace spojené s nošením k. č. I.

4)Komplikace spojené s nošením k. č. II.

5)Praktická aplikace sférických k. č.

6)Praktická aplikace torických k. č.

7)Praktická aplikace multi k. č. a monovision

8)Zásady péče o kontaktní čočky

9)Firemní cvičení

10)Firemní cvičení

11)Firemní cvičení

12)Firemní cvičení

13)Opakování

14)Zápočet

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1]BARON, H., EBEL J.: Kontaktlinsen. 1-3. díl. DOZ Verlag Heidelberg, 2008, ISBN: 978-3-922269-82-3

[2]ROTH, H. W.: Contact lens complications : etiology, pathogenesis, prevention, therapy, Stuttgart: Thieme, 2003. ISBN: 1-5889-0132-7

[3]EFRON, N. Contact lens practice, Butterworth-Heinemann 2017, ISBN: 978-0-7020-6660-3

[4]EFRON, N., Contact Lens Complications, ed. 4th, Edinburgh: Elsevier-Saunders, 2019, ISBN 978-0-7020-7611-4

[5]PHILLIPS, A. J., SPEEDWELL, L.: Contact Lenses E-Book. Elsevier Health Sciences, 2018, Oxford, ISBN: 0-7020-7169-2

Doporučená literatura:

[1]Kolektiv autorů, Sborník přednášek (kurz kontaktologů), ČKS, 1997BARON H., EBEL J.: Kontaktlinsen. 1-3. díl. DOZ Verlag Heidelberg, 2008, ISBN: 978-3-922269-82-3

[2]Kolektiv autorů, Základní kurz školení kontaktologů, Česká kontaktologická společnost, Praha 2004

[3]Kolektiv autorů, Nadstavbový kurz školení kontaktologů, Česká kontaktologická společnost, Praha 2004

[4]Kolektiv autorů, A Handbook of Contact Lens Management. 2. vyd., Johnson & Johnson Vision Care & Synoptik, 2006, 87 s.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2024/2025:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost KL:B-234
Klimešová I.
08:00–09:50
(přednášková par. 1
paralelka 1)

Kladno FBMI
Laboratoř kontaktních čoček
místnost KL:B-234
Klimešová I.
10:00–11:50
(přednášková par. 1
paralelka 2)

Kladno FBMI
Laboratoř kontaktních čoček
místnost KL:B-234
Klimešová I.
12:00–13:50
(přednášková par. 1
paralelka 5)

Kladno FBMI
Laboratoř kontaktních čoček
místnost KL:B-234
Klimešová I.
14:00–15:50
(přednášková par. 1
paralelka 6)

Kladno FBMI
Laboratoř kontaktních čoček
St
Čt
místnost KL:B-330
Michálek J.
Eichenmann L.

14:00–15:50
(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Učebna

Rozvrh na letní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6475606.html