Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Subjektivní refrakce II.

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBOSUR2 Z,ZK 4 2P+4C česky
Vztahy:
Podmínkou zápisu na předmět F7PBOSUR2 je, že student úspěšně absolvoval F7PBOSUR1 nebo získal zápočet a nevyčerpal všechny zkouškové termíny předmětu F7PBOSUR1. Předmět F7PBOSUR2 lze klasifikovat až po úspěšné klasifikaci předmětu F7PBOSUR1
Úspěšná klasifikace předmětu F7PBOSUR2 je podmínkou pro následnou klasifikaci předmětu F7PBOBV
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra přírodovědných oborů
Anotace:

Předmět Subjektivní refrakce II. navazuje na předmět Subjektivní refrakce I. Během přednášek si studenti prohloubí teoretické znalosti, na cvičeních pak praktické dovednosti zjišťování subjektivní refrakce za pomoci zkušební obruby a zkušební sady skel. Naučí se obsluhovat foropter a další pomůcky. Tematicky výuka pokryje také specifické a obtížné refrakční stavy a vztah refrakčního deficitu a očních a celkových onemocnění.

Požadavky:

Požadavky zápočtu:

1. Docházka na cvičení, povoleny jsou dvě absence

2. Praktické ověření subjektivní refrakce

3. Vyhotovení 8 protokolů při cvičeních

4. Přednesení jedné zpracované kazuistiky

Požadavky zkoušky:

1. Písemná část – ověření nejdůležitějších znalostí včetně základních výpočtů. Podmínkou pro připuštění k ústní části je 50% úspěšnost v testu.

2. Ústní část – student si vylosuje z předem známých kombinací otázek jeden triplet.

Osnova přednášek:

1. Vyšetření hypermetropie, myopie, astigmatismu

2. Disociace, disociační testy

3. Prizmatická decentrace, výpočet celkové prizmatické korekce

4. Binokulární vyšetření astigmatismu

5. Vliv náklonu zkušební a korekční obruby na změnu refrakčního deficitu

6. Anizeikonie - klasifikace, vyšetření a řešení

7. Akomodace a její poruchy, vyšetření adice, akomodační šíře, akomodační rezerva

8. Progrese myopie, noční myopie, přístupy k řešení myopie

9. Systémová a oční onemocnění a jejich vliv na vyšetření refrakce

10. Kontrastní citlivost

11. Zdravotní a mentální omezení při vyšetření refrakce

12. Komplikované refrakční stavy – artefakie, afakie, náhrada sklivce, ektázie rohovky

13. Vyšetření refrakce pro potřeby aplikace kontaktních čoček

14. Kazuistiky

Osnova cvičení:

1. Vyšetření hypermetropie, myopie, astigmatismu

2. Disociace, disociační testy

3. Prizmatická decentrace, výpočet celkové prizmatické korekce

4. Binokulární vyšetření astigmatismu

5. Vliv náklonu zkušební a korekční obruby na změnu refrakčního deficitu

6. Detekce, kvantifikace a řešení anizeikonie

7. Akomodace a její poruchy, vyšetření adice, akomodační šíře, akomodační rezerva

8. Noční myopie, vyšetření za mezopických podmínek

9. Systémová a oční onemocnění a jejich vliv na vyšetření refrakce

10. Vyšetření kontrastní citlivosti

11. Zdravotní a mentální omezení při vyšetření refrakce

12. Vyšetření refrakce pacientů se změněným refrakčním stavem

13. Vyšetření refrakce pro potřeby aplikace kontaktních čoček

14. Závěrečná refrakce

Cíle studia:

Studium předmětu Subjektivní refrakce II. má přinést studentům ucelený přehled subjektivních refrakčních vyšetření a jejich praktické zvládnutí. Cílem je kromě získání teoretických předpokladů také praktický nácvik subjektivního měření refrakce s akcentem na binokulární (akomodační) dokorigování a zvládnutí technik měření na blízko a na střední vzdálenost.

Studijní materiály:

[1] BENJAMIN, W. J., Borish's Clinical Refraction, ed. 2., Butterworth-Heinemann-Elsevier, 2006, 1694 s., ISBN: 978-0-7506-7524-6

[2] DIETZE, H., Die optometrische Untersuchung, ed. 1., Georg Thieme Verlag, 2008, 307 s., ISBN: 9783131422316

[3] DOSHI, S., HARVEY, W., Eye Essentials: Assessment & Investigative Techniques, ed. 1., Elsevier, 2005, 186 s., ISBN: 978-0-7506-8853-6

Poznámka:
Další informace:
https://moodle-vyuka.cvut.cz/course/view.php?id=8616
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6473406.html