Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Subjektivní refrakce I.

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBOSUR1 Z,ZK 4 2P+2C česky
Vztahy:
Předmět F7PBOSUR1 lze klasifikovat až po úspěšné klasifikaci předmětu F7PBOZFO
Úspěšné absolvování nebo získání zápočtu a nevyčerpání všech zkouškových termínů předmětu F7PBOSUR1 je podmínkou zápisu na předmět F7PBOSUR2.
Garant předmětu:
Markéta Žáková
Přednášející:
Přemysl Kučera, Markéta Žáková
Cvičící:
Jakub Král, Přemysl Kučera, Leontýna Varvařovská, Markéta Žáková
Předmět zajišťuje:
katedra přírodovědných oborů
Anotace:

Studenti se během přednášek seznámí se základními vyšetřovacími postupy zjištění subjektivní refrakce. Na cvičeních studenti získají praktické dovednosti za pomoci zkušební obruby a zkušební sady skel. Studenti se seznámí s testy na zjištění hypermetropie, myopie a astigmatismu. Poznají postupy zjištění binokulárního vyvážení, oční dominance a vyšetření do blízka.

Požadavky:

Požadavky zápočtu:

1. Docházka na cvičení, povoleny jsou dvě absence

2. Praktické ověření subjektivní refrakce

3. Vyhotovení 6 protokolů při cvičeních

Požadavky zkoušky:

1. Písemná část – ověření nejdůležitějších znalostí. Podmínkou pro připuštění k ústní části je 50% úspěšnost v testu.

2. Ústní část – student si vylosuje z předem známých kombinací otázek jeden triplet.

Osnova přednášek:

1. Optotypy, vyšetřovací vzdálenost, anamnéza, observace, symptomy, refrakční karta, postup vyšetření

2. Vyšetřovací obruba, vertex distance, pupilární distance, obruba vs. foropter, pravidla monokulární refrakce

3. Výhody a nevýhody objektivní refrakce, využití hodnot objektivní refrakce

4. Zjištění a postup měření hypermetropie, nejlepší sféra, zamlžení

5. Zjištění a postup měření myopie, nejlepší sféra

6. Jacksonův cylindr - určení osy astigmatismu, určení velikosti astigmatismu

7 .Alternativní metody měření astigmatismu

8. Kontrola sféry, jemné sférické dokorigování, červenozelený monokulární test

9. Akomodační vyvážení – Humphrissův test, bichromatické polarizační testy, řádkový test

10. Blízký bod akomodace, akomodační šíře

11. Základy refrakce na blízko a střední vzdálenost, adice

12. Klasifikace oční dominance, testy na oční dominanci

13. Kontrola na nekonečno, test tolerance, zápis hodnot

14. Kazuistiky

Osnova cvičení:

1. Anamnéza, observace, symptomy, představení optotypů, visus

2. Vyšetřovací obruba, pupilární distance, vertex distance, vyšetřovací vzdálenost, refrakční karta

3. Zjištění a měření hypermetropie, zamlžení, nejlepší sféra

4. Zjištění a měření myopie, nejlepší sféra

5. Práce s Jacksonovým cylindrem

6. Určení osy a velikosti astigmatismu pomocí Jacksonova zkříženého cylindru

7. Vyšetření astigmatismu - zamlžovací metoda

8. Kontrola sféry, jemné sférické dokorigování, ČZ test monokulární

9. Humphrissova metoda akomodačního vyvážení

10. Blízký bod akomodace, akomodační šíře

11. Vyšetření refrakce na blízko a střední vzdálenost, adice

12. Testy na oční dominanci, využití oční dominance

13. Kontrola na nekonečno, toleranční test, zápis hodnot

14. Závěrečná refrakce

Cíle studia:

Studium předmětu Subjektivní refrakce I. má přinést studentům přehled základních subjektivních refrakčních vyšetření a jejich zvládnutí v praxi optometristy. Cílem je osvojení principů a postupů při stanovování subjektivní monokulární refrakce a nacvičení základního vyšetření praktickým tréninkem.

Studijní materiály:

[1] BENJAMIN, W.J. Borish's Clinical Refraction, ed. 2., Butterworth-Heinemann-Elsevier, 2006, 1694 s., ISBN: 978-0-7506-7524-6

[2] DIETZE, H. Die optometrische Untersuchung, ed. 1., Georg Thieme Verlag, 2008, 307 s., ISBN: 9783131422316

[3] DOSHI, S., HARVEY, W., Eye Essentials: Assessment & Investigative Techniques, ed. 1., Elsevier, 2005, 186 s., ISBN: 978-0-7506-8853-6

Poznámka:
Další informace:
https://moodle-vyuka.cvut.cz/course/view.php?id=9695
Rozvrh na zimní semestr 2024/2025:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost KL:B-232
Kučera P.
14:00–15:50
(přednášková par. 1
paralelka 6)

Kladno FBMI
Laboratoř subjektivní refrakce
místnost KL:B-232
Kučera P.
18:00–19:50
(přednášková par. 1
paralelka 3)

Kladno FBMI
Laboratoř subjektivní refrakce
St
místnost KL:B-232
Žáková M.
12:00–13:50
(přednášková par. 1
paralelka 5)

Kladno FBMI
Laboratoř subjektivní refrakce
místnost KL:B-232
Žáková M.
14:00–15:50
(přednášková par. 1
paralelka 2)

Kladno FBMI
Laboratoř subjektivní refrakce
Čt
místnost KL:B-232
Varvařovská L.
08:00–09:50
(přednášková par. 1
paralelka 1)

Kladno FBMI
Laboratoř subjektivní refrakce
místnost KL:B-232
Varvařovská L.
10:00–11:50
(přednášková par. 1
paralelka 4)

Kladno FBMI
Laboratoř subjektivní refrakce
místnost KL:B-220
Žáková M.
Kučera P.

14:00–15:50
(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Učebna

Rozvrh na letní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6472206.html