Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Technické vybavení zdravotnických zařízení, jejich infrastruktura a architektura

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PMBTVZ ZK 3 2P česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Předmět se zabývá následujícími tématy - infrastruktura zdravotnického zařízení a jeho architektura, rozvody médií (inženýrských sítí - elektrorozvody, specifika obvodů, voda, plynové rozvody, systémy napájení, zdroje, pohony, kompenzace, prostory ve zdravotnictví - specifika jednotlivých prostorů, rozvody páry), praktická cvičení z oblasti vytváření projektu, seznámení s nezbytnými souvisejícími českými technickými normami a standardy MZ ČR, které specifikují veškeré požadavky na různé druhy prostor a zařízení, zaměření na bezbariérovost zdravotnických zařízení.

Požadavky:

Hodnocení zkoušky: Hodnocení spočívá z obhajoby vypracované jednoduché studie jednoho projektu (váha 20 %) a ústní zkoušky (dvě otázky – váha 80 %). Hodnocení je založeno na stupnici ECTS.

Osnova přednášek:

Osnova přednášek:

 Kótování výkresů, strojírenství, stavebnictví, značení kabelů, rozvaděčů, protipožární ucpávky, požární úseky

 Projektové řízení, logistika myšlení, komunikace se zdravotnickým personálem, studie proveditelnosti, zdůvodňování technického řešení

 Výkaz výměr, ocenění projektu, projektová dokumentace, legislativa (zákon 268/14Sb. o zdravotnických prostředcích)

 Návrh studie proveditelnosti boxu ARO (JIP), uspořádání, rozhodovací kritéria, infuzní technika

 Inženýrské sítě ve zdravotnictví, náhradní zdroje, UPS, pohony strojů, soudobost, selekce vypínání ochran, druhy napájení ZT, podmínky provozu

 Zobrazovací technika, zdroje ionizujícího záření

 Operační sály, zákrokové sály, JIP, ARO, filtry, hygiena, vzduchotechnika

 Stavby ve zdravotnictví - pavilónový typ, monobloky, podpůrné prostory, hygienické požadavky, transport materiálu

 ZT s měřící funkcí, laboratoře, ZT, optimalizace vybavení provozu a údržba

 Sterilizace, rozvody páry, plynů, endoskopy a jejich čistění

 Vzduchotechnika a částice, radioterapie

 Struktura oddělení dospělých, struktura oddělení dětí, pomocné prostory

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

NICKL-WELLER, Christine, ed. a Hans NICKL, ed. Hospital architecture. 1st ed. [Salenstein]: Braun, 2013. 423 s. ISBN 978-3-03768-124-4.

FOŘTL, Karel a Michal JUHA. Zdravotnické stavby. Vyd. 1. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2009. 224 s. ISBN 978-80-01-04256-4.

Doporučená literatura:

FOŘTL, Karel. Občanské stavby: stavby zdravotnické. Vyd. 2. Praha: ČVUT, 2003. 70 s. ISBN 80-01-02730-9.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6242306.html