Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Základy fyziologické optiky

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBOZFO ZK 2 2P česky
Vztahy:
Úspěšná klasifikace předmětu F7PBOZFO je podmínkou pro následnou klasifikaci předmětu F7PBOOFP
Úspěšná klasifikace předmětu F7PBOZFO je podmínkou pro následnou klasifikaci předmětu F7PBOSUR1
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra přírodovědných oborů
Anotace:

Základní pojmy zobrazovací optiky. Fyziologická stavba lidského oka a popis oka z hlediska optických zobrazovacích vlastností. Optické vlastnosti jednotlivých částí oka, jejich geometrické a fyzikální parametry - rohovka, komorová voda, oční čočka, sklivec, sítnice. Vznik zrakového vjemu. Citlivost lidského oka pro světlo různé vlnové délky. Referenční osy oka. Pupila oka. Schematické optické modely oka. Fotometrické vlastnosti optické soustavy oka. Proces akomodace a stárnutí oka - vliv na zobrazovací schopnosti oka. Základní parametry ovlivňující rozlišení oka, zrakovou ostrost a kontrast obrazu. Monochromatické a chromatické aberace optické soustavy lidského oka, jejich příčiny a důsledky. Rozlišovací schopnost oka a hloubka zobrazení. Zraková ostrost. Vliv aberací na kvalitu zobrazení a rozlišovací schopnost oka. Funkce kontrastní citlivosti a její měření. Sférická ametropie, její příčiny a způsoby korekce. Astigmatismus. Vliv refrakčních vad na kvalitu vidění. Afakie. Amblyopie. Fyziologie pohybu oka, metody sledování pohybu oka. Základní principy binokulárního a stereoskopického vidění. Základní principy měření fyzikálních vlastností oka.

Požadavky:

Povinná 80% účast na všech přednáškách. Každý student napíše test. Zkouška ústní formou.

Osnova přednášek:

1. Úvod. Základní pojmy zobrazovací optiky.

2. Fyziologická stavba lidského oka, jeho geometrické a fyzikální vlastnosti

3. Oko jako optická soustava. Referenční osy oka. Pupila oka.

4. Schematické optické modely oka.

5. Fotometrické vlastnosti optické soustavy oka.

6. Proces akomodace a stárnutí oka - vliv na zobrazovací schopnosti oka.

7. Monochromatické a chromatické aberace optické soustavy lidského oka, jejich příčiny a důsledky.

8. Rozlišovací schopnost oka a hloubka zobrazení. Zraková ostrost.

9. Vliv aberací na kvalitu zobrazení a rozlišovací schopnost oka. Funkce kontrastní citlivosti.

10. Sférická ametropie, její příčiny a způsoby korekce.

11. Astigmatismus. Afakie. Amblyopie.

12. Fyziologie pohybu oka, metody sledování pohybu oka.

13. Základní principy binokulárního a stereoskopického vidění.

14. Základní principy měření fyzikálních vlastností oka.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem předmětu je poskytnou základní informace o optickém systému oka, základech teorie vidění a zpracování obrazu lidským okem a souvisejícími anatomickými a fyziologickými vlastnostmi zrakového orgánu.

Studijní materiály:

[1] ATCHISON, D.A., SMITH, G. Optics of the Human Eye. Butterworth Heinemann 2000. ISBN: 0‐7506‐3775‐7.

[2] SYNEK, S., SKORKOVSKÁ, Š. Fyziologie oka a vidění. Grada Publishing, 2 vyd., Praha 2014. ISBN: 978-80-247-3992-2.

[3] KUCHYNKA, P. a kol. Oční lékařství. Grada Publishing, 2 vyd., Praha 2016. ISBN: 978-80-247-5079-8.

[4] ARTAL, P. Handbook of Visual Optics. Vol 1-2. CRC Press, Boca Raton 2017. ISBN: 978-1482237962.

[5] TUNNACLIFE, A.H. Introduction to Visual Optics. ABDO College of Education, 4th ed., London 2012. ISBN: 978-0900099281.

[6] BENJAMIN, W.: Borish's Clinical Refraction. Butterworth-Heinemann, 2ed., London 2006. ISBN: 978-0750675246.

[7] POLÁŠEK, J. Technický sborník oční optiky. Oční optika, Praha 1975. ISBN: 8070131454.

[8] REMINGTON, L.A., GOODWIN, D. Clinical Anatomy and Physiology of the Visual System. Butterworth-Heinemann, 3rd ed., London 2011. ISBN: 978-1437719260.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6470006.html