Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Perspektivní technologie pro diagnostiku a korekci zraku

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBOPTDK KZ 2 2P česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra přírodovědných oborů
Anotace:

Předmět je zaměřen na principy a současné i budoucí aplikace moderních metod a technologií využívaných v oční optice, optometrii, oftalmologii a nauce o zraku. Studenti se seznámí s vybranými metodami a technologiemi a trendy ve vývoji korekčních pomůcek a postupů a přístrojů pro dokonalejší diagnostiku a analýzu vad zrakového systému.

Požadavky:

1)Absence (do 20 %, tj. 3 absence za semestr).

2)Studenti vypracovávají semestrální práci na zvolené téma, kterou prezentují formou odborné přednášky v druhé polovině semestru.

3)Podmínkou pro udělení zápočtu je zpracování semestrální práce a úspěšné obhájení prezentace.

4)Klasifikace na základě kvality semestrální prezentace.

Osnova přednášek:

1.Úvod

2.Aberometrie a technologie adaptivní optiky v oční optice a optometrii

3. Tribologie kontaktních čoček. Metody sledování pohybu oka a pupilometrie.

3.Moderní metody chirurgické korekce refrakčních vad a aberací oka. Intraokulární rozptyl a jeho charakterizace v očních médiích.

4.Současné a budoucí možnosti korekce presbyopie. Crowding a jeho důsledky.

5. Mobilní měřicí a zobrazovací systémy pro diagnostiku oka a korekci refrakčních vad. Optické analyzátory korekčních čoček.

6.Speciální zobrazovací displeje, virtuální a rozšířená realita. 3D zobrazovací systémy a jejich využití v praxi.

7.Principy vizuální ergonomie a zrakové potíže při práci s počítači a obrazovými displeji

8.Náhrady jednotlivých částí zrakového systému a jejich vývoj. „Chytré“ korekční, diagnostické a terapeutické čočky.

9. 3D tisk a jeho možnosti v oční optice, oftalmologii a transplantaci biologických tkání

10.Slzný film, metody jeho hodnocení a syndrom suchého oka. Komfort kontaktních čoček a jeho hodnocení.

11.Myopie a řízení její progrese.

12. Robotika a umělá inteligence v péči o zrak. IoT (Internet of Things) a telemedicína v péči o zrak.

13.Modré světlo a jeho vliv na zrak a biorytmus. Zrakové funkce řidičů a jejich vliv na bezpečnost dopravy

14.Zápočet

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Principy perspektivních metod pro diagnostiku a korekci zraku.

Studijní materiály:

[1] Beneš, P. Přístroje pro optometrii a oftalmologii. Vydání první. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2015. ISBN:978-80-7013-577-8.

[2] Kuchynka, P. a kol. Oční lékařství. Grada Publishing, 2 vyd., Praha 2016. ISBN: 978-80-247-5079-8.

[3] ARTAL, P. Handbook of Visual Optics. Vol 1-2. CRC Press, Boca Raton 2017. ISBN: 978-1482237962.

[4] KASCHKE, M., DONNERHACKE, K.H., RILL, M.S. Optical Devices in Ophthalmology and Optometry: Technology, Design Principles, and Clinical Applications. Wiley-VCH, Weinheim 2014. ISBN: 978-3527410682.

[5] PORTER, J., et al. Adaptive Optics for Visual Science. Principles, Practices, Design and Applications. John Wiley & Sons, New York 2006. ISBN: 978-0-471-67941-7.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6473206.html