Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Informační technologie a telemedicína

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBOITT KZ 2 2P česky
Garant předmětu:
Lenka Lhotská
Přednášející:
Lenka Lhotská
Cvičící:
Lenka Lhotská
Předmět zajišťuje:
katedra přírodovědných oborů
Anotace:

Cílem předmětu je seznámit studenta se základy výpočetní techniky a telemedicínskými prostředky na úrovni pohledu odbornějšího uživatele. Student získá dostatečný ucelený přehled o využití informačních technologií v medicíně a telemedicíně, a cíleně v oblasti optiky a optometrie. Důraz je kladen zejména na obecný přehled a znalost principů a mechanismů, aby student měl jasnou představu, jaké jsou možnosti i rizika spojená s použitím výpočetní techniky v medicíně. Na základě získaných znalostí by měl být student schopen volit vhodná hardwarová a softwarová řešení podle požadavků aplikací, měl by mít základní povědomí o bezpečnosti v IT. Student by tak měl dostat dobrý základ k využívání informačních technologií.

Požadavky:

1. Vypracování seminární práce na zvolené téma z předmětu. Za práci může student získat max. 40 bodů.

2. Absolvování závěrečného testu. Max. počet bodů 60. Test je sestaven z probrané látky na přednáškách.

Osnova přednášek:

1. Hardwarová architektura, vstupní a výstupní zařízení, komunikace

2. Operační systém, základní struktura. Aplikační software

3. Bezpečnost v IT, základní požadavky a zásady

4. Data a metadata, informace, znalosti

5. Správná praxe práce s daty, zálohování, sdílení dokumentů, zabezpečený přenos dat

6. Informační systémy, databáze

7. Kancelářské prostředky: Word, Excel, PowerPoint

8. Elektronické informační zdroje

9. Vyhledávací a metavyhledávací služby. Věrohodnost informací na Internetu

10. Sběr dat z přístrojů, přenos dat do počítače, formáty dat, komprese dat – ztrátová a bezeztrátová

11. Národní strategie elektronického zdravotnictví

12. Telemedicína, základní principy a funkce

13. Telemedicína v očním lékařství, příklady řešení

14. Výběrové téma

Osnova cvičení:

Předmět nemá cvičení.

Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit studenta se základy výpočetní techniky a telemedicínskými prostředky na úrovni pohledu odbornějšího uživatele. Student získá dostatečný ucelený přehled o využití informačních technologií v medicíně a telemedicíně, a cíleně v oblasti optiky a optometrie. Důraz je kladen zejména na obecný přehled a znalost principů a mechanismů, aby student měl jasnou představu, jaké jsou možnosti i rizika spojená s použitím výpočetní techniky v medicíně. Na základě získaných znalostí by měl být student schopen volit vhodná hardwarová a softwarová řešení podle požadavků aplikací, měl by mít základní povědomí o bezpečnosti v IT. Student by tak měl dostat dobrý základ k využívání informačních technologií.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] POUR J., GÁLA L., ŠEDIVÁ Z.: Podniková informatika, Grada, 2009, 496 s. ISBN: 978-80-247-2615-1.

[2] Vybrané dokumenty Národní strategie elektronického zdravotnictví: http://www.nsez.cz/

Doporučená literatura:

[1] MUNZ, J. Informační technologie ve zdravotnictví - Informační systémy. ČVUT Praha, 2011. ISBN: 978-80- 01-04720-0.

[2] BROOKSHEAR, G. J.: Informatika. Computer Press, Brno 2013, ISBN: 978-80-2513-805-2

[3] KUROSE, J. F., ROSS, K. W. Computer networking: a top-down approach. Seventh Edition. Boston, 2017. ISBN: 978-1-292-15359-9.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2024/2025:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost KL:B-330
Lhotská L.
10:00–11:50
(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Učebna

Rozvrh na letní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6468006.html