Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Formy a metody vědecké práce

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PMCFMVP Z 2 1P česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Uvedení do problematiky základů vědecké práce, její význam pro společnost. Seznámení se s principy vědecké práce, vysvětlení základních pojmů, seznámení s grantovou politikou, úkoly grantových agentur, způsobem prezentace a s propagací výsledků. Vědecká práce v rámci Evropské unie. Práce s literárními a internetovými informačními zdroji, organizace práce vědecké knihovny. Zvládnutí prezentace a zpracování literární rešerše.

Požadavky:

Pro udělení zápočtu nejsou žádné požadavky..

Zápočet bude udělen na konci semestru.

.

Osnova přednášek:

Témata přednášek:

1. téma Obecné zásady psaní závěrečných prací.

2. téma Základy typografie. Informační etika, tvorba bibliografických citací. Jak vzniká monografie.

3. téma Úkoly vědecké knihovny, organizace, výpůjční činnost, práce s informacemi, zpracovávání rešerší.

4. téma Evropské informační zdroje.

5. téma Grantová politika v České republice a v Evropské unii. Metody hodnocení vědecké práce.

Pokud budou mít posluchači zájem, je možné, po vzájemné dohodě na vhodném termínu, zorganizovat ke kterémukoliv tématu volný diskuzní kroužek prostřednictvím garanta předmětu nebo jeho zástupce.

Osnova cvičení:

cvičení v syllabu předmětu nejsou

Cíle studia:
Studijní materiály:

Doporučená literatura:

GREENHALGH, T. Jak pracovat s vědeckou publikací. Základy medicíny založené na důkazu. Praha: Grada Pu-blishing, 2003, 208 s. ISBN 80-247-0310-6.

HUŠÁK, V. Jak napsat publikaci? Jak připravit prezentaci? Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, Lékařská fakulta, 2007, 50 s. ISBN 978-80-244-1736-3.

.

LIŠKA, V. Doctorandus (průvodce budoucích Ph.D.). Praha: Professional Publishing, 2004, 149 s. ISBN 80-86419-60-6.

ŠANDEROVÁ, J. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Praha: SLON, 2005, 209 s. ISBN 978-80-86429-40-3.

KATUŠČÁK, D. Jak psát závěrečné a kvalifikační práce. Nitra: Enigma Publishing s. r. o., 2008, 162 s. ISBN 978-80-89132-70-6.

TICHÁ, L., CIVÍNOVÁ, Z., MORYSKOVÁ, M., TRTÍKOVÁ, I., NĚMEČKOVÁ, L. Jak psát vysokoškolské závěrečné zprá-vy. Praha: Ústřední knihovna ČVUT, 2016.

VACKOVÁ, A. Zásady vypracování odborného textu v českém jazyce. Praha: Karolinum, 2007, 66 s. ISBN 978-80-246-1365-9.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 12. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5643306.html