Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Radiologická kazuistika

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBRRK Z 1 1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Obsahem předmětu je demonstrace nejčastějších patologických nálezů na rentgenové dokumentaci. Probrány budou diagnostické možnosti konvenční radiologie, počítačové tomografie, digitální subtrakční angiografie a magnetické rezonance.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: písemná forma.

Požadavky na studenta: 86% účast na cvičeních (možná jedna absence), aktivní účast na cvičeních, která bude průběžně hodnocena v rámci výuky.

Osnova přednášek:

není

Osnova cvičení:

1. týden Zobrazení onemocnění mozku.

2. týden Zobrazení patologie cévního zásobení mozku.

3. týden Zobrazení onemocnění plic a srdce.

4. týden Zobrazení onemocnění břišních orgánů.

5. týden Zobrazení onemocnění orgánů v pánvi.

6. týden Zobrazení onemocnění osového skeletu.

7. týden Zobrazení onemocnění velkých kloubů.

8. týden Zobrazení horní končetiny.

9. týden Zobrazení dolní končetiny.

10. týden Zobrazení onemocnění cévního systému mimo cévního zásobení mozku.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

•FERDA, Jiří, Hynek MÍRKA, Jan BAXA a Alexander MALÁN. Základy zobrazovacích metod. Praha: Galén, 2015. ISBN 978-80-7492-164-3.

• MALÍKOVÁ, Hana. Základy radiologie a zobrazovacích metod. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2019. ISBN 978-80-246-4036-5.

•SEIDL, Zdeněk. Radiologie pro studium i praxi. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-4108-6.

•VOMÁČKA, Jaroslav, Josef NEKULA a Jiří KOZÁK. Zobrazovací metody pro radiologické asistenty. V Olomouci: Univerzita Palackého, 2012. ISBN 978-80-244-3126-0.

•MECHL, Marek, Jaroslav TINTĚRA a Jan ŽIŽKA. Protokoly MR zobrazování. Praha: Galén, 2014. ISBN 978-80-7492-109-4.

•CHMELOVÁ, Jana et al. Základy ultrasonografie pro radiologické asistenty. Vyd. 1. Ostrava: Ostravská univerzita, Zdravotně sociální fakulta, 2006. ISBN 80-7368-221-4.

Doporučená literatura:

•ŽIŽKA, Jan, Jaroslav TINTĚRA a Marek MECHL. Protokoly MR zobrazování: pokročilé techniky. Praha: Galén, 2015. ISBN 978-80-7492-179-7.

•NEKULA, Josef a Jana CHMELOVÁ. Vybrané kapitoly z konvenční radiologie. Ostrava: Ostravská univerzita, Zdravotně sociální fakulta, 2005. ISBN 80-7368-057-2.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6592906.html