Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Základy patologie

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBFZPAT ZK 4 2P česky
Garant předmětu:
Miloš Sokol
Přednášející:
Miloš Sokol
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Předmět je zaměřen na základy obecné a speciální patologie, k získání základních poznatků tohoto morfologického oboru, k aplikaci do klinických oborů medicíny. Rozebrány jsou příčiny chorob jednotlivých orgánových systémů a některých úrazových stavů.

Požadavky:

1.Doporučená účast na přednáškách.

2.Další samostudium dle doporučené literatury.

3.Závěrečný test – 20 otázek

Podmínky zkoušky počet správných odpovědí:

A – 19 až 20

B – 17 až 18

C – 15 až 16

D – 13 až 14

E – 10 až 12

F – 9 a méně

4.V případě nesplnění testu následuje ústní přezkoušení.

5.Interval mezi řádným a 1. opravným termínem je minimálně 1 týden.

Osnova přednášek:

1. Úvod do patologie. Smrt. Pitva a doplňující laboratorní vyšetření. Regresivní změny I.

2. Regresivní změny II.

3. Poruchy oběhu krve, trombóza, embolie. Šok.

4. Zánět specifický a nespecifický.

5. Nádory. Diagnostika a léčba.

6. Speciální patologie. Kardiovaskulární aparát.

7. Patologie krevního ústrojí. Lymfatické uzliny, slezina.

8. Dýchací ústrojí.

9. Trávicí ústrojí.

10. Patologie centrálního nervového ústrojí.

11. Mužské a ženské pohlavní ústrojí.

12. Perinatální patologie. Nemoci prsu.

13. Patologie pohybového aparátu, úrazy.

14. Patologie endokrinního ústrojí. Nemoci kůže.

Osnova cvičení:

Cvičení nejsou součástí výuky.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

Stříteský, Jan: Patologie. Učebnice pro zdravotnické školy a bakalářské studium, Olomouc, 2001, 338 s. ISBN 80-86297-06-3

Doporučená literatura:

Bártová, Jarmila: Přehled patologie. UK Praha, nakl. Karolinum, 2021, 193 s. ISBN 978-80-246-4775-3

Mačák, Jirka, Mačáková, Jana, Dvořáčková, Jana: Patologie, 2. doplněné vydání. Grada Publishing, Praha, 2012, 347 s. ISBN 978-80-247-3530-6

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2024/2025:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost KL:K-2
Sokol M.
14:00–15:50
(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Sál 2

Rozvrh na letní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6122606.html