Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

katedra konstrukcí pozemních staveb

Zajišťované předměty

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
125ABM Advanced Bachelor Project
 
anglicky Předmět není vypsán
124AKDO Akustika a denní osvětlení - vybrané statě česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
124YADO Akustika a denní osvětlení budov
 
česky Z 2 1P+1C Předmět není vypsán
124AKUB Akustika budov
 
česky Z,ZK 4 1P+2C Předmět není vypsán
124BIMR BIM - Revit Architecture anglicky KZ 2 1P+1C KZ 2 1P+1C Předmět je vypsán
124XBR1 BIM - Revit Architecture
 
česky Z 1 1P+1C Předmět není vypsán
124BRA BIM - Revit Architecture CE
 
anglicky Z 2 1P+1C Předmět není vypsán
124XBR2 BIM - Revit Architecture pro pokročilé
 
česky Z 1 1P+1C Předmět není vypsán
124XBGA BIM Graphisoft ArchiCAD česky Z 1 2C Z 1 2C Předmět je vypsán
124YBM1 BIM pro pozemní stavby 1 česky Z 4 1P+3C Předmět je vypsán
124XBM2 BIM pro pozemní stavby 2 česky Z 1 2C Z 1 2C Předmět je vypsán
124BPRO Bachelor Project anglicky Z 12 10C Z 12 10C Předmět je vypsán
124BPAA Bakalářská práce česky Z 24 16C Z 24 16C Předmět je vypsán
124BAPC Bakalářská práce česky Z 12 10C Z 12 10C Předmět je vypsán
124BAPQ Bakalářská práce česky Z 12 10C Z 12 10C Předmět je vypsán
124BAPR Bakalářská práce česky Z 12 10C Z 12 10C Předmět je vypsán
124BAP Bakalářská práce
 
česky Z 10 8C Z 10 8C Předmět není vypsán
124BPA Bakalářská práce (A)
 
česky Z 16 16C Z 16 16C Předmět není vypsán
124XBDS Biologická degradace staveb česky Z 1 1P+1C Z 1 1P+1C Předmět je vypsán
124BUAC Building Acoustics
 
anglicky Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
124BPH Building Physics anglicky Z,ZK 6 3P+2C Předmět je vypsán
124BPBM Building Physics and Thermal Performance Measurement
 
anglicky Z,ZK 6 3P+3C Předmět není vypsán
124BQCA Building Quality Complex Assessment anglicky ZK 2 1P+1C Předmět je vypsán
124BS1E Building Structures - E anglicky ZK 5 4P ZK 5 4P Předmět je vypsán
124BS01 Building Structures 1
 
anglicky Z,ZK 7 4P+2C Předmět není vypsán
124BSD1 Building Structures 1 anglicky Z 4 2P+1C Předmět je vypsán
124BSD2 Building Structures 2 anglicky Z,ZK 5 2P+1C Předmět je vypsán
124BS2D Building Structures 2D anglicky Z,ZK 3 2P+1C Předmět je vypsán
124BSD3 Building Structures 3
 
anglicky Z,ZK 3 2P+1C Předmět není vypsán
124BS03 Building Structures 3 anglicky Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
124BS04 Building Structures 4 anglicky Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
D24BRA Building and room acoustics
 
anglicky Předmět není vypsán
D24BIP Building integrated photovoltaics anglicky Předmět je vypsán
124CADE CAD 1 (E) anglicky KZ 3 3C KZ 3 3C Předmět je vypsán
124CAE CAD Systems: AutoCAD 1 anglicky Z 2 2C Z 2 2C Předmět je vypsán
D24CMA Calculation methods in building and room acoustics anglicky Předmět je vypsán
124YCPV Cirkulární principy ve výstavbě budov
 
česky Z 2 1P+1C Předmět není vypsán
124EDC Civil Engineering in Developing Countries anglicky Z,ZK 4 2P+2C Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
124YKSE Complex Construction Detailing
 
anglicky Z 2 1P+1C Předmět není vypsán
124YDSR Demolice staveb a recyklace materiálů česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
124DOSB Denní osvětlení budov
 
česky Z,ZK 4 1P+2C Předmět není vypsán
124DSHE Diagn. and Surveying of Hist. Buildings anglicky ZK 2 1P+1C Předmět je vypsán
124DSHB Diagnosis and Surveying of Historical Buildings anglicky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
124YDPH Diagnostika, průzkum a hodn.stav.konstr. česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
124DPP Diploma Project anglicky Z 30 24C Předmět je vypsán
124DPM Diplomová práce česky Z 30 24C Předmět je vypsán
124DISE Diplomový seminář
 
česky Z 7 4C Předmět není vypsán
124DRS Dřevostavby česky Z,ZK 3 2P+1C Předmět je vypsán
124YDRS Dřevostavby pro nízkoenergetické a pasivní domy česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
124YEOT Energy Optimised Timber Buildings
 
anglicky Z 2 1P+1C Předmět není vypsán
D24EXA Experimental methods in building and room acoustics anglicky Předmět je vypsán
D24EXM Experimental methods in hygrothermal protection of buildings anglicky Předmět je vypsán
D24EMA Experimentální metody ve stavební a prostorové akustice česky Předmět je vypsán
D24EMS Experimentální metody ve stavební tepelné technice česky Předmět je vypsán
124PDRE Failures ,Deterioration, Renovations anglicky Z,ZK 4 2P+1C Předmět je vypsán
124PDRD Failures, Deterioration, Renovations anglicky Z,ZK 3 2P+1C Předmět je vypsán
124FPJ Final Project česky KZ 15 6C KZ 15 6C Předmět je vypsán
124DISS Final Project/Dissertation anglicky NIC 21 2C Předmět není vypsán
124FSHB Fire Safety and Healthy Buildings anglicky Z,ZK 6 3P+2C Předmět je vypsán
124XHVK Halové a velkorozponové konstr. budov1 česky Z 1 1P+1C Předmět je vypsán
124YHVK Halové a velkorozponové konstrukce budov česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
124HRRB Historické konstrukce a rekonstrukce budov česky Z,ZK 7 4P+2C Předmět je vypsán
124YHKB Hodnocení komplexní kvality budov česky Z 2 2C Předmět je vypsán
124IZSQ IZS a ochrana obyvatelstva Q česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
124IBD Integrated Building Design anglicky ZK 3 2P Předmět je vypsán
124IBUD Integrated Building Design
 
anglicky Z 2 2P Předmět není vypsán
124INBD Integrated Building Design
 
anglicky ZK 4 2P+1C Předmět není vypsán
124INBB Integrované navrhování budov česky Z,ZK 4 2P+1C Předmět je vypsán
124INB1 Integrované navrhování budov česky Z,ZK 3 2P+1C Předmět je vypsán
124YIKS Interakce konstrukcí a částí staveb
 
česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
124XRZ1 Inženýrství v rozvojových zemích 1     česky Z 1 1P+1C Předmět je vypsán
124XRZ2 Inženýrství v rozvojových zemích 2     česky Z 1 1P+1C Předmět je vypsán
124KK01 Kompletační konstrukce C česky Z,ZK 7 2P+3C Předmět je vypsán
124KKT Kompletační konstrukce E česky Z,ZK 6 2P+3C Předmět je vypsán
124KKL Kompletační konstrukce L česky Z,ZK 6 2P+3C Předmět je vypsán
124KKQ Kompletační konstrukce Q česky Z,ZK 7 2P+3C Předmět je vypsán
124KKR Kompletační konstrukce R česky Z,ZK 6 2P+3C Předmět je vypsán
124YKHK Komplexní hodnocení kvality budov
 
česky Z 2 1P+1C Předmět není vypsán
124YKSD Komplexní stavební detail česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
124KOSD Komplexní stavební detail
 
česky KZ 3 2C Předmět není vypsán
124KPKP Konstrukce poz. staveb - komplexní přehled česky ZK 4 3P Předmět je vypsán
124PS03 Konstrukce pozemních staveb česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
124KPSQ Konstrukce pozemních staveb Q
 
česky Z,ZK 6 3P+2C Předmět není vypsán
D24KPA Konstrukční a prostorová akustika česky Předmět je vypsán
D24KVS Konstrukčně statická problematika navrhování velkorozponových staveb
 
česky Předmět není vypsán
D24KSV Konstrukčně statická problematika navrhování výškových budov česky Předmět je vypsán
124XLOP Lehké obvodové pláště a prosklené konstrukce česky Z 1 1P+1C Předmět je vypsán
124YLOP Lehké obvodové pláště budov česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
124LGAE Lighting and Acoustics anglicky KZ 3 1P+1C Předmět je vypsán
124YMMS Matematické modelování ve stavební fyzice česky Předmět je vypsán
124YMMF Matematické modelování ve stavební fyzice
 
česky Z 2 1P+1C Předmět není vypsán
D24MMO Matematické modelování ve stavební fyzice pro doktorandy česky Předmět je vypsán
124MTIB Materiál a konstrukce česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
124MAKO Materiál a konstrukce
 
česky KZ 3 1P+2C Předmět není vypsán
124YMBA Measurements in Building Acoustics
 
anglicky Z 2 1P+1C Předmět není vypsán
D24MHK Metody hodnocení komplexní kvality v rámci životního cyklu česky Předmět je vypsán
D24MIA Mikroskopická analýza struktury, deformací a porušení materiálů
 
česky Předmět není vypsán
D24MAS Modelling of hygrothermal processes in buildings anglicky Předmět je vypsán
124YMOB Modelování budov - BIM
 
česky Z 2 1P+1C Předmět není vypsán
124MDPV Modelování dynamiky požáru a evakuace česky Z,ZK 6 3P+3C Předmět je vypsán
124MDPE Modelování dynamiky požáru a evakuace
 
česky Z,ZK 7 3P+3C Předmět není vypsán
124YMSD Modelování stavebně-fyzikálních dějů česky Z 2 2C Předmět je vypsán
D24MTV Modelování tepelných a vlhkostních jevů v budovách česky Předmět je vypsán
124MAKV Měření akustických veličin
 
česky Z 2 1P+1C Předmět není vypsán
124XMDO Měření denního osvětlení česky Z 1 1P+1C Předmět je vypsán
124MDO Měření denního osvětlení
 
česky Z 2 1P+1C Předmět není vypsán
124MTTV Měření tepelně-technických veličin
 
česky Z 3 1P+1C Předmět není vypsán
124BC01 Non-loadbearing Construction anglicky Z,ZK 7 2P+3C Předmět je vypsán
124YNAK Numerická analýza konst. pozem. stav. česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
124YNAS Numerická analýza ve stavební fyzice česky Z 2 2C Předmět je vypsán
D24OBK Obalové konstrukce z hlediska stavební tepelné techniky česky Předmět je vypsán
124XVTK Ochrana a nová využití továrních komínů česky Z 1 1P+1C Předmět je vypsán
D24OCH Ochrana staveb proti vodě, mikroorganismům a radonu česky Předmět je vypsán
D24FZS Optimalizace a multikriteriální hodnocení funkční způsobilosti pozemních staveb česky ZK 2P Předmět je vypsán
D24FZS_EN Optimization and Multicriterial Evaluation of Functional Performance of Building Structures anglicky ZK 2P Předmět je vypsán
124OSIB Osvětlení a akustika česky KZ 4 2P Předmět je vypsán
124XPAM Parametrické navrhování česky Z 1 1P+1C Z 1 1P+1C Předmět je vypsán
124YPRS Poruchy a rekonstrukce budov
 
česky Z 2 1P+1C Předmět není vypsán
124YPR1 Poruchy a rekonstrukce budov 1
 
česky ZK 3 2P Předmět není vypsán
124PDR2 Poruchy a rekonstrukce budov 2
 
česky Z,ZK 3 2P+1C Předmět není vypsán
124PSHB Poruchy a sanace historických budov česky Z,ZK 5 3P+1C Předmět je vypsán
124PDRC Poruchy, degradace, rekonstrukce česky Z,ZK 3 2P+1C Předmět je vypsán
124PDRQ Poruchy, degradace, rekonstrukce Q česky ZK 3 2P Předmět je vypsán
124PS01 Pozemní stavby 1
 
česky Z,ZK 7 4P+2C Z,ZK 7 4P+2C Předmět není vypsán
124PS1E Pozemní stavby 1
 
česky Z 4 2P+2C Předmět není vypsán
124PSE1 Pozemní stavby 1E
 
česky Z 4 3P Předmět není vypsán
124PSI1 Pozemní stavby 1I česky Z 4 2P+1C Předmět je vypsán
124PSR1 Pozemní stavby 1R česky Z 3 2P+1C Z 3 2P+1C Předmět je vypsán
124PS2E Pozemní stavby 2
 
česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
124PS2C Pozemní stavby 2C česky Z,ZK 3 2P+1C Předmět není vypsán
124PSI2 Pozemní stavby 2I česky Z,ZK 4 2P+1C Předmět je vypsán
124PS2R Pozemní stavby 2R česky Z,ZK 6 3P+2C Předmět není vypsán
124PSR2 Pozemní stavby 2R česky Z,ZK 4 2P+1C Předmět je vypsán
124PS3C Pozemní stavby 3C česky Z,ZK 3 2P+1C Předmět je vypsán
124PS3Q Pozemní stavby 3Q česky Z,ZK 3 2P+1C Předmět je vypsán
124PS4C Pozemní stavby 4
 
česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
124PS5C Pozemní stavby 5
 
česky Z 3 1P+1C Předmět není vypsán
124PSA1 Pozemní stavby A1 česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
124PSA2 Pozemní stavby A2 česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
124PSA3 Pozemní stavby A3 česky Z,ZK 6 3P+2C Předmět je vypsán
124PSA4 Pozemní stavby A4 česky Z,ZK 5 2P+1C Předmět je vypsán
124PBZN Pož. bezp. a zdrav. nezávadnost budov česky Z,ZK 6 3P+2C Předmět je vypsán
124YPZB Pož. bezp.a zdrav. nezávadnost budov česky Předmět je vypsán
124PBSQ Požární bezpečnost staveb Q česky Z,ZK 7 4P+2C Předmět je vypsán
124PPR Požární prevence
 
česky Z,ZK 7 4P+2C Předmět není vypsán
124PORE Požární represe česky Z,ZK 4 2P+1C Předmět je vypsán
124PRZP Požární represe a životní prostředí česky Z,ZK 6 3P+2C Předmět není vypsán
124XPOZ Požární zabezpečení staveb česky Z 1 1P+1C Předmět je vypsán
124YPFS Prefabrikované konstrukce česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
124YPBS Principy požární bezpečnosti staveb
 
česky ZK 2 1P+1C Předmět není vypsán
124PRO Projekt česky KZ 5 4C Předmět je vypsán
124P01C Projekt 1 česky KZ 6 4C Předmět je vypsán
124PR1Q Projekt 1-Q česky KZ 5 4C Předmět je vypsán
124PR2Q Projekt 2-Q česky KZ 5 4C Předmět je vypsán
124P02C Projekt 2C česky KZ 6 4C Předmět je vypsán
124P03C Projekt 3C česky KZ 5 4C Předmět je vypsán
124P04C Projekt 4C česky KZ 5 4C Předmět je vypsán
124PE1 Projekt KPS E česky KZ 4 4C Předmět je vypsán
124PRPO Právo a požární ochrana česky ZK 2 2P Předmět je vypsán
124YPRM Přírodní a recyklované stavební materiály
 
česky Z 2 1P+1C Předmět není vypsán
124XPSM Přírodní stavební materiály česky Z 1 2P Předmět je vypsán
124XPSP Přírodní stavitelství v praxi česky Z 1 2C Předmět je vypsán
D24RAD Radon transport through building materials nad structures anglicky Předmět je vypsán
124YRHS Rekonstrukce historických a památkových staveb česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
124XRSP Rekonstrukce střešních plášťů česky Z 1 1P+1C Předmět je vypsán
D24TDL Selected topics in daylighting
Lenka Maierová, Jaroslav Vychytil 
anglicky ZK 1P+1C Předmět je vypsán
124EOB1 Seminar on Energy-optimized Buildings 1 anglicky ZK 3 1P+1C Předmět je vypsán
124SEM Seminární práce česky KZ 6 6C Předmět je vypsán
124SPB1 Specializovaný projekt 1 česky KZ 4 3C Předmět je vypsán
124SP2B Specializovaný projekt 2
 
česky KZ 4 3C Předmět není vypsán
124SPB2 Specializovaný projekt 2 česky KZ 5 4C Předmět je vypsán
124SPP Specifické požární provozy česky Z,ZK 7 4P+2C Předmět je vypsán
D24SPA Stavební a prostorová akustika česky ZK 1P+1C Předmět je vypsán
124SDET Stavební detail
 
česky KZ 3 2C Předmět není vypsán
124SF01 Stavební fyzika česky Z,ZK 6 3P+2C Předmět je vypsán
124XSFO Stavební fyzika - (Osvětlení, akustika) česky Z 1 1P+1C Předmět je vypsán
124SF1 Stavební fyzika 1 česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
124SFA1 Stavební fyzika 1A česky Z 2 1P+1C Předmět není vypsán
124SFA Stavební fyzika 1A česky Z,ZK 7 4P+3C Předmět je vypsán
124SF2B Stavební fyzika 2
 
česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
124SFA2 Stavební fyzika 2
 
česky Z,ZK 3 1P+1C Předmět není vypsán
124ST1 Stavební tepelná technika 1 česky ZK 5 2P Předmět je vypsán
124ST2B Stavební tepelná technika 2 česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
124TT2C Stavební tepelná technika 2
 
česky KZ 3 1P+2C Předmět není vypsán
D24SFP Stavebně fyzikální problematika kompletačních konstrukcí česky Předmět je vypsán
124SDP3 Structural Design Project 3 anglicky KZ 5 4C Předmět je vypsán
124SDP4 Structural Design Project 4 anglicky KZ 5 4C Předmět je vypsán
124SDP1 Structural Design, Project 1 anglicky KZ 6 4C Předmět je vypsán
124SDP2 Structural Design, Project 2 anglicky KZ 6 4C Předmět je vypsán
124YSPB Střešní pláště budov česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
124XCAP Systémy CAD: AutoCAD pokročilý česky Z 1 1P+1C Z 1 1P+1C Předmět je vypsán
124XCA1 Systémy CAD: AutoCad 1 česky Z 1 2C Z 1 2C Předmět je vypsán
124XCA2 Systémy CAD: AutoCad 2 česky Z 1 2C Z 1 2C Předmět je vypsán
124XCN1 Systémy CAD: Nemetschek 1 česky Z 1 2C Z 1 2C Předmět je vypsán
124XCSN Systémy CAD: stavařské nadstavby česky Z 1 2C Z 1 2C Předmět není vypsán
124XTEC Technical Documentation
 
anglicky KZ 2 2P+1C Předmět není vypsán
D24TK2 Teorie konstrukcí II (interakce)
 
česky Předmět není vypsán
124TEOB Tepelná ochrana budov
 
česky Z,ZK 4 1P+2C Předmět není vypsán
D24TEO Tepelná ochrana budov pro doktorandy česky Předmět je vypsán
D24TOB Tepelná ochrana budov v environmentálních souvislostech česky ZK 2P Předmět je vypsán
124TPBU Thermal Protection of Buildings
 
anglicky Z,ZK 4 1P+2C Předmět není vypsán
D24TPB Thermal protection of buildings in environmental perspective anglicky ZK 2P Předmět je vypsán
D24TRN Transport radonu stavebními materiály a konstrukcemi česky Předmět je vypsán
D24DOS Vybrané stati z denního osvětlení česky Předmět je vypsán
D24PSR Vybrané statě z poruch, sanací a rekonstrukcí staveb česky Předmět je vypsán
D24PBB Vybrané statě z požární bezpečnosti budov česky Předmět je vypsán
D24SST Vybrané statě ze stavební světelné techniky česky Předmět je vypsán
D24VMA Výpočtové metody ve stavební a prostorové akustice česky Předmět je vypsán
124XZSK Zakreslování stavebních konstrukcí
 
česky Z 1 2C Předmět není vypsán
124XZK Zakreslování stavebních konstrukcí česky Z 1 2C Z 1 2C Předmět je vypsán
124YZSK Zakreslování stavebních konstrukcí česky Z 2 2C Z 2 2C Předmět je vypsán
124YZUK Zatěžovací účinky a vliv na konstr.poz.st. česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
D24ZNM Zdravotní nezávadnost materiálů a staveb
 
česky Předmět není vypsán
124ZSSC Základy stavitelství
 
česky Z,ZK 5 3P+2C Předmět není vypsán
D24HKS historické konstrukce do 19. stol. česky Předmět je vypsán
124UPST Úvod do pozemního stavitelství česky ZK 2 2P Předmět je vypsán
Platnost dat k 26. 9. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/katedra11124.html