Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Demolice staveb a recyklace materiálů

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
124YDSR Z 2 1P+1C česky
Garant předmětu:
Šárka Šilarová
Přednášející:
Šárka Šilarová
Cvičící:
Zuzana Rácová, Šárka Šilarová
Předmět zajišťuje:
katedra konstrukcí pozemních staveb
Anotace:

Využití stavebních odpadů z demolic z výroby stavebních hmot a z jiných odvětví ve stavebnictví s cílem : výrazného snížení objemů skládkovaných materiálů, snížení spotřeby primárních surovin, nového pohledu na návrh staveb a konstrukcí v souladu s uzavřeným životním cyklem. Legislativa, stupě recyklace ve vyspělých zemích, recyklace v CR, možnosti recyklace staveb a konstrukcí, návrh konstrukcí z hlediska udržitelného rozvoje, minimalizace skládkování, příklady a ukázky recyklačních technologií, maloodpadové technologie

Požadavky:

nejsou

Osnova přednášek:

1.Recyklace obecně. Základní pojmy, cíle a funkce recyklace význam recyklace, koloběh prostředí-výroba-spotřeba-úprava odpadů-prostředí. Maloodpadové technologie.

2.Platná legislativa, její důsledky, návrh demoličních postupů. Zákon č. 541/2020 Sb.Zákon o odpadech a jeho důsledky pro stavební výrobu. Demoliční postupy a jejich vliv na kvalitu recyklátu.

3.Stavebnictví a druhotné surovinové zdroje. Odpady z výroby stavebních hmot, stavební odpady, sutě z demolic, odpady mimo resort stavebnictví, současný stupeň recyklace ve stavebnictví.

4.Recyklace při výrobě izolačních minerálních materiálů. Minimalizace energetické náročnosti při recyklaci ve stavebnictví. Ekologické hledisko recyklace. Péče o životní prostředí a výroba staveb

5.Využívání druhotných surovin z hlediska úspor energie. Energie a recyklace, úspory energie při zpracování odpadu.

6.Minimalizace energetické náročnosti při recyklaci ve stavebnictví. Ekologické hledisko recyklace. Péče o životní prostředí a výroba staveb.

Osnova cvičení:

1.Zadání témat seminárních prací

2.Výběr tématu - koncepce zpracování

3.Konzultace prací v rozpracovanosti

4.Konzultace prací v rozpracovanosti

5.Presentace seminárních témat

Cíle studia:

Studenti se naučí zásady opakovaného využití stavebních odpadů z demolic, z výroby stavebních hmot a z dalších odvětví ve stavebnictví s cílem výrazného snížení objemů skládkovaných materiálů, snížení spotřeby primárních surovin a se zásadami navrhování staveb a konstrukcí v souladu s uzavřeným materiálovým cyklem.

Studijní materiály:

Zákon č. 541/2020 Sb.Zákon o odpadech

Vyhláška č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů)

Vyhláška č. 273/2021 Sb.Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady

Šenitková I.: Ekologia ve stavebníctve, Rektorát technické university v Košicích, 1998

Pytlík P.: Ekologie ve stavebnictví, SPvS a MŽP ČR, 1997

Poznámka:
Další informace:
-
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost TH:A-335

16:00–17:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (budova FSv)
A335
místnost TH:A-335

16:00–17:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
A335

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 21. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24825805.html