Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Stavební fyzika 1A

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
124SFA Z,ZK 7 4P+3C česky
Předmět lze klasifikovat až po klasifikaci předmětů:
Pozemní stavby A1 (124PSA1)
Garant předmětu:
Zbyněk Svoboda, Jaroslav Vychytil
Přednášející:
Lenka Maierová, Zbyněk Svoboda, Jaroslav Vychytil
Cvičící:
Jiří Bečka, Petr Čanda, Jakub Diviš, Pavel Kopecký, Patrik Kučera, Martina Liberská, Lenka Maierová, Zdenko Malík, Jiří Nováček, Marcel Pelech, Zbyněk Svoboda, Jaroslav Vychytil
Předmět zajišťuje:
katedra konstrukcí pozemních staveb
Anotace:

Základní principy šíření tepla a vodní páry v konstrukcích a budovách. Základy bezpečného tepelně-vlhkostního návrhu konstrukcí. Principy navrhování nízkoenergetických a pasivních budov. Způsoby minimalizace tepelných mostů. Možnosti snižování rizika přehřívání místností v letním období. Základní výpočetní postupy tepelné ochrany budov (tepelná bilance prostoru, výpočet součinitele prostupu tepla, ověření rizika růstu plísní a výskytu povrchové kondenzace, hodnocení rizika kondenzace vodní páry uvnitř konstrukcí a výpočet roční bilance vodní páry, hodnocení energetické náročnosti budov, ověření tepelné stability místností v letním a v zimním období a další).

Sluneční záření a jeho význam. Stanovení polohy Slunce na obloze pomocí početních a grafických metod. Proslunění a oslunění. Význam pojmů, legislativní požadavky. Denní osvětlení. Kritéria a limity. Osvětlovací systémy. Princip určení činitele denní osvětlenosti výpočtem a měřením. Složky činitele denní osvětlenosti. Kvalitativní hledisko denního osvětlení (rovnoměrnost, směr dopadu světla a pod.). Pojmy zvuk a hluk. Kritéria a limity. Akustické veličiny, jejich značení a výpočet. Šíření zvuku ve venkovním a v uzavřeném prostoru. Útlum zvuku vlivem clony. Pole přímých a odražených vln. Doba dozvuku a poloměr dozvuku. Konstrukce na pohlcování zvuku. Konstrukční akustika. Vzduchová neprůzvučnost - vážená × stavební. Kročejový hluk. Vliv vedlejších cest při šíření zvuku konstrukcí.

Požadavky:

Znalosti fyziky na úrovni střední školy.

Docházka dle pokynů vyučujícího, odevzdání zadaných úloh v požadované kvalitě a v daných termínech.

Osnova přednášek:

Pořadí přednášek se může měnit. Na první přednášce bude oznámeno, zda se začíná částí tepelná technika nebo částí světelná technika nebo částí stavební akustika

1.Světlo a sluneční záření. Proslunění a oslunění.

2.Zrak a jeho vlastnosti, fotometrie. Dynamika a distribuce denního světla, biorytmy člověka.

3.Denní osvětlení - kritéria a limity. Denní osvětlení ve specifických prostorech.

4.Zvuk a jeho vlastnosti. Šíření zvuku ve venkovním prostoru.

5.Šíření zvuku v uzavřeném prostoru. Vzduchová neprůzvučnost - zvukově izolační pásma.

6.Ochrana před zvukem, který se šíří vzduchem i konstrukcí

7.Šíření tepla konstrukcemi. Součinitel prostupu tepla.

8.Principy nízkoenergetické výstavby, tepelná bilance prostoru, průměrný součinitel prostupu tepla. Energetická náročnost budov.

9.Lineární činitel prostupu tepla. Vnitřní povrchová teplota konstrukcí.

10.Šíření vodní páry. Difúze vodní páry a její kondenzace v konstrukcích.

11.Roční bilance vodní páry, projekční doporučení. Nestacionární šíření tepla a podlahové konstrukce.

12.Tepelná stabilita místnosti, šíření vzduchu v budově.

13.Měření tepelně technických veličin, pokyny pro projektování budov s vlhkým vnitřním mikroklimatem.

Osnova cvičení:

1) Posouzení proslunění vybraného bytu či rodinného domu s využitím diagramu zastínění

2) Ověření proslunění vybraného bytu či rodinného domu pomocí pravoúhlého slunečního diagramu

3) Posouzení denního osvětlení v obytné místnosti a v místnosti s trvalým pobytem osob.

4) Šíření zvuku ve venkovním prostoru

5) Šíření zvuku v uzavřeném prostoru

6) Zvukově izolační schopnost dělicích konstrukcí

7) Šíření tepla a součinitel prostupu tepla

8) Průměrný součinitel prostupu tepla, tepelná bilance prostoru

9) Energetická náročnost budovy, energetický štítek obálky budovy

10) Vlhkostní bilance prostoru, vnitřní povrchová teplota, riziko růstu plísní

11) Šíření vodní páry v konstrukci

12) Roční bilance vodní páry

13) Dokončení, zápočet

Cíle studia:

Schopnost aplikovat inženýrský přístup při řešení vybraných úloh z oboru stavební fyziky.

Studijní materiály:

!Nařízení vlády č. 272 / 2011 Sb. o ochraně před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

!ČSN 73 0532 Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních výrobků - Požadavky, ÚNMZ Praha, únor 2010.

!ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky, ÚNMZ Praha, říjen 2011, Změna Z1 z dubna 2012.

!ČSN 73 0540-4 Tepelná ochrana budov - Část 4: Výpočetní metody, ÚNMZ Praha, červen 2005.

!ČSN 73 0580-1 Denní osvětlení budov - Část 1: Základní požadavky, ČNI Praha, červen 2007.

!ČSN 73 0580-2 Denní osvětlení budov - Část 2: Denní osvětlení obytných budov, ČNI Praha, červen 2007.

!ČSN 73 4301 Obytné budovy, ČNI Praha, červen 2004.

!Prezentace a podklady přístupné po přihlášení na webové stránce předmětu.

?KAŇKA, Jan. Akustika stavebních objektů. Brno : ERA, 2009. 145 s. Edice Technická knihovna. ISBN 978-80-7366-140-3.

?KAŇKA, Jan., NOVÁČEK, Jiří. Stavební fyzika 3: Akustika pozemních staveb. Praha : ČVUT v Praze, 2015. 129 s. ISBN 978-80-01-05674-5.

?VYCHYTIL, Jaroslav. Stavební světelná technika - cvičení. Praha : Nakladatelství ČVUT v Praze, 156 s. 2015.ISBN 978-80-01-05858-9.

?VYCHYTIL, Jaroslav., KAŇKA, Jan. Stavební světelná technika - přednášky. Praha : Nakladatelství ČVUT v Praze, 176 s. 2016. ISBN 978-80-01-06060-5.

?Webové stránky vyučujících.

Poznámka:
Další informace:
http://kps.fsv.cvut.cz/index.php?lmut=cz&part=vyuka&sub=predmety&type=all&kod=124SFA
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost TH:A-536

09:00–11:50
(přednášková par. 1
paralelka 111)

Thákurova 7 (budova FSv)
A536
Út
místnost TH:B-286

08:00–09:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
B286
místnost TH:B-286

10:00–11:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
B286
místnost TH:A-534

16:00–18:50
(přednášková par. 1
paralelka 106)

Thákurova 7 (budova FSv)
A534
místnost TH:A-532a

16:00–18:50
(přednášková par. 1
paralelka 107)

Thákurova 7 (budova FSv)
A532a
St
místnost TH:A-434

16:00–18:50
(přednášková par. 1
paralelka 109)

Thákurova 7 (budova FSv)
A434
místnost TH:A-531

16:00–18:50
(přednášková par. 1
paralelka 110)

Thákurova 7 (budova FSv)
A531
Čt
místnost TH:A-438

09:00–11:50
(přednášková par. 1
paralelka 103)

Thákurova 7 (budova FSv)
A438
místnost TH:A-534

14:00–16:50
(přednášková par. 1
paralelka 108)

Thákurova 7 (budova FSv)
A534

místnost TH:A-534

08:00–10:50
(přednášková par. 1
paralelka 102)

Thákurova 7 (budova FSv)
A534
místnost TH:A-534

11:00–13:50
(přednášková par. 1
paralelka 104)

Thákurova 7 (budova FSv)
A534
místnost TH:A-534

08:00–10:50
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (budova FSv)
A534
místnost TH:A-534

11:00–13:50
(přednášková par. 1
paralelka 105)

Thákurova 7 (budova FSv)
A534
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 1. 10. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4769206.html