Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Stavební fyzika 1A

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
124SFA Z,ZK 7 4P+3C česky
Předmět lze klasifikovat až po klasifikaci předmětů:
Pozemní stavby A1 (124PSA1)
Přednášející:
Jaroslav Vychytil (gar.), Zbyněk Svoboda (gar.), Lenka Maierová
Cvičící:
Jaroslav Vychytil (gar.), Zbyněk Svoboda (gar.), Jiří Bečka, Petr Čanda, Jakub Diviš, Pavel Kopecký, Patrik Kučera, Martina Liberská, Lenka Maierová, Zdenko Malík, Jiří Nováček, Marcel Pelech
Předmět zajišťuje:
katedra konstrukcí pozemních staveb
Anotace:

Základní principy šíření tepla a vodní páry v konstrukcích a budovách. Základy bezpečného tepelně-vlhkostního návrhu konstrukcí. Principy navrhování nízkoenergetických a pasivních budov. Způsoby minimalizace tepelných mostů. Možnosti snižování rizika přehřívání místností v letním období. Základní výpočetní postupy tepelné ochrany budov (tepelná bilance prostoru, výpočet součinitele prostupu tepla, ověření rizika růstu plísní a výskytu povrchové kondenzace, hodnocení rizika kondenzace vodní páry uvnitř konstrukcí a výpočet roční bilance vodní páry, hodnocení energetické náročnosti budov, ověření tepelné stability místností v letním a v zimním období a další). Sluneční záření a jeho význam. Stanovení polohy Slunce na obloze pomocí početních a grafických metod. Proslunění a oslunění. Význam pojmů, legislativní požadavky. Denní osvětlení. Kritéria a limity. Osvětlovací systémy. Princip určení činitele denní osvětlenosti výpočtem a měřením. Složky činitele denní osvětlenosti. Kvalitativní hledisko denního osvětlení (rovnoměrnost, směr dopadu světla a pod.). Pojmy zvuk a hluk. Kritéria a limity. Akustické veličiny, jejich značení a výpočet. Šíření zvuku ve venkovním a v uzavřeném prostoru. Útlum zvuku vlivem clony. Pole přímých a odražených vln. Doba dozvuku a poloměr dozvuku. Konstrukce na pohlcování zvuku. Konstrukční akustika. Vzduchová neprůzvučnost - vážená × stavební. Kročejový hluk. Vliv vedlejších cest při šíření zvuku konstrukcí.

Požadavky:
Osnova přednášek:

Pořadí přednášek se může měnit. Na první přednášce bude oznámeno, zda se začíná částí tepelná technika nebo částí světelná technika nebo částí stavební akustika

1) Šíření tepla konstrukcemi, součinitel prostupu tepla

2) Principy nízkoenergetické výstavby, tepelná bilance prostoru, průměrný souč. prostupu tepla

3) Energetická náročnost budov

4) Tepelné mosty a vazby

5) Šíření vodní páry

6) Šíření vzduchu, nestacionární šíření tepla, podlahové konstrukce, tepelná stabilita

7) Sluneční záření a jeho význam. Stanovení polohy Slunce na obloze. Proslunění.

8) Denní osvětlení - veličiny, způsoby prokazování, vliv okrajových podmínek, kvantitativní a kvalitativní hledisko

9) Denní osvětlení specifických prostorů. Úvod do problematiky měření denního osvětlení.

10) Pojmy zvuk a hluk, kritéria a limity, Veličiny akustické emise a imise, jejich značení a výpočet. Šíření zvuku ve venkovním prostoru. Útlum zvuku vlivem clony.

11) Šíření zvuku v uzavřeném prostoru. Konstrukce na pohlcování zvuku.

12) Konstrukční akustika. Vzduchová neprůzvučnost. Kročejový hluk.

13) Rezerva na svátky a přesuny výuky.

Osnova cvičení:

1) Šíření tepla a součinitel prostupu tepla

2) Průměrný součinitel prostupu tepla, tepelná bilance prostoru

3) Potřeba tepla na vytápění, energetický štítek obálky budovy

4) Tepelné mosty a vazby

5) Šíření vodní páry v konstrukci, vlhkostní bilance prostoru

6) Roční bilance vodní páry

7) Posouzení proslunění vybraného bytu či rodinného domu s využitím diagramu zastínění

8) Ověření proslunění vybraného bytu či rodinného domu pomocí pravoúhlého slunečního diagramu

9) Posouzení denního osvětlení v obytné místnosti a v místnosti s trvalým pobytem osob.

10) Šíření zvuku ve venkovním prostoru

11) Šíření zvuku v uzavřeném prostoru

12) Zvukově izolační schopnost dělicích konstrukcí

Cíle studia:

Schopnost aplikovat inženýrský přístup při řešení vybraných úloh z oboru stavební fyziky.

Studijní materiály:

!Nařízení vlády č. 272 / 2011 Sb. o ochraně před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

!ČSN 73 0532 Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních výrobků - Požadavky, ÚNMZ Praha, únor 2010.

!ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky, ÚNMZ Praha, říjen 2011, Změna Z1 z dubna 2012.

!ČSN 73 0540-4 Tepelná ochrana budov - Část 4: Výpočetní metody, ÚNMZ Praha, červen 2005.

!ČSN 73 0580-1 Denní osvětlení budov - Část 1: Základní požadavky, ČNI Praha, červen 2007.

!ČSN 73 0580-2 Denní osvětlení budov - Část 2: Denní osvětlení obytných budov, ČNI Praha, červen 2007.

!ČSN 73 4301 Obytné budovy, ČNI Praha, červen 2004.

!Prezentace a podklady přístupné po přihlášení na webové stránce předmětu.

?KAŇKA, Jan. Akustika stavebních objektů. Brno : ERA, 2009. 145 s. Edice Technická knihovna. ISBN 978-80-7366-140-3.

?KAŇKA, Jan., NOVÁČEK, Jiří. Stavební fyzika 3: Akustika pozemních staveb. Praha : ČVUT v Praze, 2015. 129 s. ISBN 978-80-01-05674-5.

?VYCHYTIL, Jaroslav. Stavební světelná technika - cvičení. Praha : Nakladatelství ČVUT v Praze, 156 s. 2015.ISBN 978-80-01-05858-9.

?VYCHYTIL, Jaroslav., KAŇKA, Jan. Stavební světelná technika - přednášky. Praha : Nakladatelství ČVUT v Praze, 176 s. 2016. ISBN 978-80-01-06060-5.

?Webové stránky vyučujících.

Poznámka:
Další informace:
http://kps.fsv.cvut.cz/index.php?lmut=cz&part=vyuka&sub=predmety&type=all&kod=124SFA
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost TH:A-534

11:00–13:50
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
A534
místnost TH:B-286

14:00–15:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (FSv-budova A)
B286
Út
místnost TH:B-286

08:00–09:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (FSv-budova A)
B286
místnost TH:A-534

11:00–13:50
(přednášková par. 1
paralelka 109)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
A534
místnost TH:A-534

17:00–19:50
(přednášková par. 1
paralelka 111)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
A534
místnost TH:A-534

14:00–16:50
(přednášková par. 1
paralelka 110)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
A534
místnost TH:A-532a

14:00–16:50
(přednášková par. 1
paralelka 105)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
A532a
St
místnost TH:A-534

14:00–16:50
(přednášková par. 1
paralelka 102)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
A534
místnost TH:A-534

17:00–19:50
(přednášková par. 1
paralelka 103)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
A534
Čt
místnost TH:A-534

08:00–10:50
(přednášková par. 1
paralelka 104)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
A534
místnost TH:A-534

11:00–13:50
(přednášková par. 1
paralelka 108)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
A534

místnost TH:A-534

11:00–13:50
(přednášková par. 1
paralelka 106)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
A534
místnost TH:A-534

14:00–16:50
(přednášková par. 1
paralelka 107)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
A534
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 6. 2. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4769206.html