Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Mikroskopická analýza struktury, deformací a porušení materiálů

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
D24MIA ZK 2P česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra konstrukcí pozemních staveb
Anotace:

Cílem přednášek a cvičení je seznámit doktorandy s předmětem a prostředky mikroskopické analýzy struktury, deformací a porušení anorganických i organických látek a s jejich praktickou aplikací. V mikroskopické laboratoři se seznámí se základními přístroji pro optickou a rastrovací elektronovou mikroskopii a rentgenovou analýzu, s přípravou vzorků a se zařízením pro digitální záznam a zpracování obrazu.

Požadavky:
Osnova přednášek:

http://micro.magnet.fsu.edu/primer/lightandcolor/lenseshome.html

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 13. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24436405.html