Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Pož. bezp. a zdrav. nezávadnost budov

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
124PBZN Z,ZK 6 3P+2C česky
Přednášející:
Martin Jiránek (gar.), Marek Pokorný
Cvičící:
Martin Jiránek (gar.), Petr Hejtmánek, Veronika Kačmaříková, Malila Noori, Marek Pokorný, Zuzana Rácová, Daniela Šejnová Pitelková
Předmět zajišťuje:
katedra konstrukcí pozemních staveb
Anotace:

Přehled škodlivin v interiéru staveb a jejich zdravotních účinků. Vliv stavebních konstrukcí a materiálů na vnitřní mikroklima staveb. Navrhování staveb z hlediska zdravotní nezávadnosti.

Rozbor požárů - příčiny a průběh požárů, požární scénáře, proces hoření, požární zatížení; požárně bezpečnostní řešení - požární návrh, požadavky na požární bezpečnost stavebních konstrukcí, únikové cesty, odstupové vzdálenosti, zařízení pro protipožární zásah.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

! Pokorný M., Hejtmánek P.: Požární bezpečnost staveb - Sylabus pro praktickou výuku. ČVUT v Praze, 2018. ISBN 978-80-01-05456-7

! Kupilík V.: Konstrukce pozemních staveb - Požární bezpečnost staveb. ČVUT v Praze, 2009. ISBN 978-80-01-04291-5

! Jiránek M., Honzíková M.: Radon - Stavební souvislosti I. SÚJB a ČVUT, 2012. ISBN 978-80-01-05363-8

! Jiránek M., Honzíková M.: Radon - Stavební souvislosti II. SÚJB a ČVUT, 2013. ISBN 978-80-01-05023-1

? Woolley T.: Building Materials, Health and Indoor Air Quality: No Breathing Space. Routledge 2017. ISBN 978-1-138-93449-8

? Wasserbauer R.: Biologické znehodnocení staveb. ABF Nakladatelství ARCH, 2000. ISBN: 80-86165-30-2

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost TH:B-280

16:00–18:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (FSv-budova A)
B280
Út
místnost TH:A-435

08:00–09:50
(přednášková par. 1
paralelka 104)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
A435
místnost TH:A-435

14:00–15:50
(přednášková par. 1
paralelka 105)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
A435
St
místnost TH:A-229

08:00–09:50
(přednášková par. 1
paralelka 103)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
A229
místnost TH:A-229

16:00–17:50
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
A229
místnost TH:A-833

10:00–11:50
(přednášková par. 1
paralelka 106)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
A833
místnost TH:A-229

14:00–15:50
(přednášková par. 1
paralelka 102)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
A229
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 5. 2. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4099306.html