Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Systémy CAD: stavařské nadstavby

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
124XCSN Z 1 2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra konstrukcí pozemních staveb
Anotace:

Je probírána uživatelská nadstavba AutoCADu pro stavaře a architekty AutoCAD Architecture a jeho české normové uzpůsobení CADKON DT+. Jde hlavně o práci se stavebními díly - stěna, okno, dveře, střecha, deska, sloup, schodiště. Makra, knihovny maker, zařizovací předměty. Dále je prohloubena a doplněna znalost AutoCADu, např. vizualizace, extrahování atributů bloků do databáze, publikování na webu (formát dwf) aj. Výstup i v rastrovém formátu, např. jpg. Video. Katedra je členem Autodesk Academia programu a umožňuje studentům získat certifikát od celosvětově uznávané firmy AUTODESK.

Požadavky:

Předmět navazuje na 124XCA1 a 124XCA2. Předpokládá se znalost základů programu AutoCAD, jak v rovině, tak v prostoru. Zápočet z těchto předmětů není podmínkou.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

1. Získání studentské verze programu. Úvod do programu. Ukázky prací. Základní stavební prvky. Klávesové zkratky.

2. Obvodové stěny, vnitřní stěny, manipulace se stěnami. Okna.

3. Dveře. Změna zavírání, pravé, levé. Práce se styly. Okna s mřížkou. Otevření oken a dveří v modelu. Katalogy, knihovny.

4. Okenní sestavy - balkónové dveře. Paleta nástrojů. Zařizovací předměty.

5. Sendvičová stěna. Schodiště, zábradlí.

6. Deska, otvor do desky. Podkroví.

7. Střecha, štítová stěna, polovalba. Komín, střešní okno. Vikýř. Konstrukční prvky - sloup, trám, vzpěra.

8. Kótování, popisy místností, tabulky místností, tabulky oken a dveří.

9. Výkresová dokumentace - studie, půdorys projektu, pohledy, perspektiva, řezy, výškové kóty, příprava tisku.

10. Výkresový prostor, razítko, šablona. Materiály, vizualizace, video. Formát JPG, AVI.

11. Semestrální práce :

- Projekt rodinného domu o minimálně dvou podlažích.

- Výkres č.1 : Studie (půdorys1:100), pohledy na fasádu ze všech stran, perspektiva. Tabulka místností. Razítko.

- Výkres č.2 : Projekt 1:50, řez 1:50, tabulka otvorů. Razítko.

- Rastrový obrázek JPG, s materiálem povrchů.

- Animace. Soubor AVI.

- Pro zápočet soubory DWG, JPG, vícelistový soubor DWF z výkresu č. 1 a č.

2. Soubor AVI, video

12. Seminární práce - dokončení.

13. Odevzdání seminárních prací v elektronické podobě - na USB nebo mailem. Zapsání zápočtu.

Cíle studia:

Student zvládne software Autodesk Archtectural Desktop a jeho české rozšíření CADKON DT+. Naučí se v něm projektovat.

Studijní materiály:

[1] Kácha Tomáš, Trunec Štěpán : Autodesk Architectural Desktop, Computer Press Brno 2006

Poznámka:
Další informace:
http://kps.fsv.cvut.cz/index.php?lmut=cz&part=people&id=27
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 19. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24868805.html