Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Cirkulární principy ve výstavbě budov

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
124YCPV Z 2 1P+1C česky
Garant předmětu:
Tereza Pavlů
Přednášející:
Tereza Pavlů
Cvičící:
Tereza Pavlů
Předmět zajišťuje:
katedra konstrukcí pozemních staveb
Anotace:

Hlavním cílem předmětu je získat přehled o možnostech uplatnění principů cirkulární ekonomiky ve stavebnictví. Studenti budou seznámeni s představou budovy jako materiálové banky a budou umět popsat možnosti využití výrobků, konstrukčních prvků a materiálů z budovy, které budou následně znovu použity nebo recyklovány. To vše s ohledem na technické možnosti, vlastnosti a legislativní požadavky. Dále budou seznámeni s postupem selektivní dekonstrukce jako klíčovým postupem, který vede k maximálnímu využití konstrukčních prvků a materiálů z budovy.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Úvod do cirkulárního stavebnictví, cirkulární stavebnictví z pohledu investora

2. Předdemoliční audit, plán dekonstrukce, ruční a strojová dekonstrukce

3. Cirkulární design budovy

4. Výrobky a materiály s obsahem druhotných surovin

5. Legislativní kontext nakládání s odpady a související legislativy ve stavebnictví, environmentální rizika recyklace

6. Cirkulární ekonomika jako nástroj dekarbonizace stavebnictví

Osnova cvičení:

1. Zadání projektu – sestavení týmů

2. Předdemoliční audit – výkaz výměr, vyhodnocení materiálů

3. Materiálové toky – posouzení využití výrobků a druhotných surovin

4. Návrh plánu selektivní dekonstrukce

5. Konzultační hodina

6. Prezentace projektů (zápočtový týden)

Cíle studia:
Studijní materiály:

[1] Pavlů a kol.: Katalog výrobků a materiálů s obsahem druhotných surovin pro použití ve stavebnictví, ČAS, [dostupné z http://www.recyklujmestavby.cz/]

[2] Pavlů a kol.: Katalog výrobků a materiálů s obsahem druhotných surovin z průmyslových provozů a komunálních odpadů pro využití ve stavebnictví, ČAS, [dostupné z http://www.recyklujmestavby.cz/]

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost TH:A-334

08:00–08:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
A334
místnost TH:A-334

09:00–09:50
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (budova FSv)
A334
Út
St
Čt

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 20. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7574806.html