Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Projekt 2-Q

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
124PR2Q KZ 5 4C česky
Vztahy:
Předmět 124PR2Q lze klasifikovat až po úspěšné klasifikaci předmětu 124PR1Q
Úspěšné absolvování předmětu 124PR2Q je podmínkou pro zápis na předmět 124BAPQ.
Garant předmětu:
Vladimír Mózer, Marek Pokorný
Přednášející:
Vladimír Mózer
Cvičící:
Valeriia Kazmina, Vladimír Mózer, Petr Müller, Karolina Nedomová, Marek Pokorný, Nicole Svobodová
Předmět zajišťuje:
katedra konstrukcí pozemních staveb
Anotace:

Předmětem projektu je řešení požárních souvislostí objektu navrženého v rámci předchozího projektu PR1Q, tj. požárně bezpečnostní řešení, posouzení vybraných stavebních konstrukcí na účinek požáru a návrh souvisejících technických zařízení v budově. Požární návrh a posouzení je řešen pro novostavbu objektu nevýrobního charakteru, zejména občanské vybavenosti. Výstupem z projektu budou následující 3 dílčí samostatně klasifikované části, a to (A) požárně bezpečnostní řešení + vybrané detaily, (B) revize stavebně-konstrukčního řešení a (C) technické zařízení budovy.

Požadavky:

- 124PR1Q - klasifikovaný zápočet

- 124PBSQ (event. 124PBZN nebo 124PSA4) - zápočet

- max. 3 absence

Osnova přednášek:

-

Osnova cvičení:

Cvičení probíhají formou konzultací a příležitostných skupinových výkladů související problematiky. Sledována je účast studentů na projektech a konzultace.

Cíle studia:

Aplikace požárně technických znalostí na objekt nevýrobního charakteru.

Studijní materiály:

[1] POKORNÝ, Marek a HEJTMÁNEK, Petr. Požární bezpečnost staveb - Sylabus pro praktickou výuku. Praha: ČVUT v Praze, 2018. 124 s. ISBN 978-80-01-05456-7

[2] ČSN 73 0802 - Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty

[3] ČSN 73 0818 - Požární bezpečnost staveb - Obsazení objektů osobami

[4] ČSN 73 0821 ed.2 - PBS - Požární odolnost stavebních konstrukcí

[5] ČSN 01 3495 - Výkresy ve stavebnictví - Výkresy požární bezpečnosti staveb

[6] POKORNÝ, Marek. Program pro výpočet odstupové vzdálenosti z hlediska sálání tepla. Verze 03. ČVUT v Praze, 2017

Poznámka:
Další informace:
http://kps.fsv.cvut.cz/index.php?lmut=cz&part=vyuka&sub=obor&type=o-q&kod=124PR2Q
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost TH:A-434

08:00–11:50
(paralelka 101)
Thákurova 7 (budova FSv)
A434
Út
St
Čt

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4163206.html