Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Projekt 2-Q

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
124PR2Q KZ 5 4C česky
Předmět lze klasifikovat až po klasifikaci předmětů:
Projekt 1-Q (124PR1Q)
Přednášející:
Vladimír Mózer
Cvičící:
Marek Pokorný (gar.), Petr Hejtmánek, Vladimír Mózer, Petr Müller, Karolina Nedomová
Předmět zajišťuje:
katedra konstrukcí pozemních staveb
Anotace:

Předmětem projektu je řešení požárních souvislostí objektu navrženého v rámci předchozího projektu PR1Q, tj. požárně bezpečnostní řešení, posouzení vybraných stavebních konstrukcí na účinek požáru a návrh souvisejících technických zařízení v budově. Požární návrh a posouzení je řešen pro novostavbu objektu nevýrobního charakteru, zejména občanské vybavenosti. Student zpracovává návrh ve formě částečné projektové dokumentace pro stavební povolení a získá tak schopnost komplexního přístupu k návrhu moderní budovy a vnímaní problematiky navrhování stavebních konstrukcí v širších souvislostech (návaznost stavební části na další profese, vzájemná interakce jednotlivých požadavků na stavební konstrukce).

Požadavky:

124PR1Q - klasifikovaný zápočet

124PBSQ (event. 124PBZN nebo 124PSA4) - zápočet

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

!POKORNÝ, Marek a HEJTMÁNEK, Petr. Požární bezpečnost staveb - Sylabus pro praktickou výuku. Praha: ČVUT v Praze, 2018. 124 s. ISBN 978-80-01-05456-7

:ČSN 73 0802 - Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty

:ČSN 73 0818 - Požární bezpečnost staveb - Obsazení objektů osobami

:ČSN 73 0821 ed.2 - PBS - Požární odolnost stavebních konstrukcí

:ČSN 01 3495 - Výkresy ve stavebnictví - Výkresy požární bezpečnosti staveb

:POKORNÝ, Marek. Program pro výpočet odstupové vzdálenosti z hlediska sálání tepla. Verze 03. ČVUT v Praze, 2017

Poznámka:
Další informace:
http://kps.fsv.cvut.cz/index.php?lmut=cz&part=vyuka&sub=obor&type=o-q&kod=124PR2Q
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost TH:A-434

16:00–19:50
(paralelka 101)
Thákurova 7 (FSv-budova A)
A434
Út
St
Čt

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 6. 2. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4163206.html