Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Výpočtové metody ve stavební a prostorové akustice

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
D24VMA ZK 1P+1C česky
Přednášející:
Jiří Nováček (gar.)
Cvičící:
Jiří Nováček (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra konstrukcí pozemních staveb
Anotace:

Cílem předmětu je seznámení studentů s výpočtovými metodami, které se ve stavební a prostorové akustice, obvykle ve fázi zpracování projektové dokumentace, používají pro pokročilejší predikce akustických vlastností stavebních prvků, budov a zdrojů zvuku. Studenti získají hlubší teoretické znalosti z oblasti zvukové izolace v budovách, hluku technického zařízení budov a prostorové akustiky, které jim umožní více proniknout do problematiky stavební a prostorové akustiky a budou je případně moci dále využít i v rámci své disertační práce.

Tento předmět volně souvisí s předmětem „Experimentální metody ve stavební a prostorové akustice“, na rozdíl od něj se věnuje především výpočtovým predikcím akustických vlastností budov. Předmět je rozdělen do tří oblastí: zvukové izolace v budovách, hluku technického zařízení budov a prostorové akustiky. V rámci každé části se studenti seznámí s jedním až dvěma tématy. V případě zvukové izolace v budovách se jedná o výpočty vzduchové a kročejové neprůzvučnosti mezi místnostmi. Hluk technického zařízení je zaměřen na problematiku výpočtů hladin akustického tlaku v místnostech a prostorová akustika je věnována především výpočtu doby dozvuku. Základní principy výpočtových metod jsou obsahem přednášek, zatímco semináře jsou zaměřeny na aplikaci získaných poznatků, a to s využitím moderního software, který umožňuje výpočty zvukové izolace mezi místnostmi, založené na postupech uvedených v technických normách EN ISO 12354, a také vysoce pokročilého programu ODEON pro prostorovou akustiku. Jako podporu pro přesné stanovení vstupních akustických parametrů stavebních prvků budou mít studenti k dispozici počítačové programy umožňující výpočty laboratorní vzduchové a kročejové neprůzvučnosti stěn a stropů a zvukové pohltivosti akustických pohlcovačů.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 29. 1. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6021406.html