Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Specifické požární provozy

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
124SPP Z,ZK 7 4P+2C česky
Přednášející:
Marek Pokorný, František Wald (gar.), Petr Hejtmánek, Václav Kupilík, Vladimír Mózer
Cvičící:
Marek Pokorný, František Wald (gar.), Petr Hejtmánek, Václav Kupilík, Vladimír Mózer
Předmět zajišťuje:
katedra konstrukcí pozemních staveb
Anotace:

Předmět prohlubuje základní znalost požární bezpečnosti staveb nevýrobního charakteru z bakalářského studia o problematiku požárně specifických budov a provozů. Pozornost je věnována zejména kmenovým a projektovým normám požárního kodexu, tj. českým technickým normám řady ČSN 73 08xx. Studneti jsou podrobněji seznamování s požární bezpečností následujících budov či provozů: historické budovy, výrobní objekty, garáže, budovy pro bydlení a ubytování, shromažďovací prostory, změny staveb, budovy zdravotnických zařízení a sociální péče, sklady, zemědělské objekty ad.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

!POKORNÝ, Marek a HEJTMÁNEK, Petr. Požární bezpečnost staveb - Sylabus pro praktickou výuku. Praha: ČVUT v Praze, 2018. 124 s. ISBN 978-80-01-05456-7.

!BUCHANAN, Andrew Hamilton a Anthony ABU. Structural design for fire safety. Second edition. Chichester, West Sussex, United Kingdom: John Wiley & Sons Inc, 2017. ISBN 978-0-470-97289-2.

?BRADÁCOVÁ, Isabela. Požární bezpecnost staveb II: výrobní objekty. V Ostrave: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2008. ISBN 978-80-7385-045-6.

?Fire safety of historical buildings. New York, NY: Springer Berlin Heidelberg, 2017. ISBN 978-3-319-55743-4.

:ČSN online: https://csnonline.agentura-cas.cz/vyhledavani.aspx

Poznámka:
Další informace:
https://kps.fsv.cvut.cz/index.php?lmut=cz&part=vyuka&sub=predmety&type=all&kod=124SPP
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost TH:A-s134

16:00–17:50
(přednášková par. 1
paralelka 102)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
As134
místnost TH:A-s134

16:00–17:50
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
As134
Út
St
místnost TH:A-230

08:00–09:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (FSv-budova A)
A230
místnost TH:A-230

10:00–11:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (FSv-budova A)
A230
Čt

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 6. 2. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2344906.html