Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Specifické požární provozy

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
124SPP Z,ZK 7 4P+2C česky
Vztahy:
Předmět 124SPP může být splněn v zastoupení předmětem 124IZSQ
Garant předmětu:
Vladimír Mózer, František Wald
Přednášející:
Petr Hejtmánek, Václav Kupilík, Vladimír Mózer, Marek Pokorný, František Wald
Cvičící:
Petr Hejtmánek, Václav Kupilík, Vladimír Mózer, Marek Pokorný, František Wald
Předmět zajišťuje:
katedra konstrukcí pozemních staveb
Anotace:

Předmět prohlubuje základní znalost požární bezpečnosti staveb nevýrobního charakteru z bakalářského studia o problematiku požárně specifických budov a provozů. Pozornost je věnována zejména kmenovým a projektovým normám požárního kodexu, tj. českým technickým normám řady ČSN 73 08xx. Studenti jsou podrobněji seznamování s požární bezpečností následujících budov či provozů: historické budovy, výrobní objekty, garáže, budovy pro bydlení a ubytování, shromažďovací prostory, změny staveb, budovy zdravotnických zařízení a sociální péče, sklady, zemědělské objekty ad.

Požadavky:

Doporučeno: předmět 124PBSQ - Požární bezpečnost staveb Q (event. předměty PBS na jiných oborech)

Znalost navrhování požární bezpečnosti staveb nevýrobních objektů.

Osnova přednášek:

Úvod do předmětu, požární kodex, historie, souvislosti, vize z nových norem

Shromažďovací prostory (ČSN 73 0831)

Společná ustanovení (ČSN 73 0810)

Hodnotové a zkušební normy ČSN 73 08xx (18, 21, 22, 24, 63, 65)

Exkurze

Budovy pro bydlení a ubytování (ČSN 73 0833)

Budovy zdravotnických zařízení a sociální péče (ČSN 73 0835)

VZT (ČSN 73 0872)

Požární voda (ČSN 730873)

Změny staveb (ČSN 73 0834, ČSN 73 0821 ed.2)

Výrobní objekty (ČSN 73 0804, odlišnosti vůči ČSN 73 0802)

Požární bezpečnost garáží (ČSN 73 0804 - Příloha I, záměr ČSN 73 0838)

Sklady (ČSN 73 0845)

Hořlavé kapaliny, plyny (TPG), EXové prostředí

Zemědělské provozy (ČSN 73 0842)

Pošty, spoje (ČSN 73 0843)"

PBZ dle ČSN 73 0810 (SHZ, ZOKT, součinnost) + PBZ požadavky na instalaci dle ČSN 73 08xx (Sylbus příloha)

TDEE (ČSN 73 0848 a ČSN 73 0895)

EPS (ČSN 73 0875 + ČSN 34 2710)

Osnova cvičení:

Úvod do předmětu, požadavky cvičení

Individuální konzultace k vhodnosti podkladů

Individuální prezentace projektů, rozdělení do týmů

Prostor pro týmové nastudování podkladů

Studentská prezentace projektů1 Požární výška, DPx, konsturkční systém, formální náležitosti

Studentská prezentace projektů2 Požární úseky, požární riziko, SPB

Studentská prezentace projektů 3 Požární odolnost konstrukcí, stavební hmoty, materiály

Studentská prezentace projektů 4 Obsazenost, únikové cesty

Studentská prezentace projektů 5 Odstupové vzdálenosti, požární otevřenost

Studentská prezentace projektů 6 TZB, PBZ, TDEE, PHP, hydranty, požární zásah, značky

Studentská prezentace projektů 8 Prezentace z návštěvy (místní šetření)

Studentská prezentace projektů 9 Závěrečné posterové prezentace (4 hodiny)

Cíle studia:

Cilem předmětu je obeznámit studenty se specifickými požadavky na navrhování požární bezpečnosti historických budov, výrobních objektů, garáží, budov pro bydlení a ubytování, shromažďovacích prostorů, změn staveb, budov zdravotnických zařízení a sociální péče, skladů, zemědělských objektů atd.

Studijní materiály:

!POKORNÝ, Marek a HEJTMÁNEK, Petr. Požární bezpečnost staveb - Sylabus pro praktickou výuku. Praha: ČVUT v Praze, 2018. 124 s. ISBN 978-80-01-05456-7.

!BUCHANAN, Andrew Hamilton a Anthony ABU. Structural design for fire safety. Second edition. Chichester, West Sussex, United Kingdom: John Wiley & Sons Inc, 2017. ISBN 978-0-470-97289-2.

?BRADÁCOVÁ, Isabela. Požární bezpecnost staveb II: výrobní objekty. V Ostrave: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2008. ISBN 978-80-7385-045-6.

?Fire safety of historical buildings. New York, NY: Springer Berlin Heidelberg, 2017. ISBN 978-3-319-55743-4.

:ČSN online: https://csnonline.agentura-cas.cz/vyhledavani.aspx

Poznámka:
Další informace:
https://kps.fsv.cvut.cz/index.php?lmut=cz&part=vyuka&sub=predmety&type=all&kod=124SPP
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost TH:B-974

10:00–11:50
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (budova FSv)
B974
St
místnost TH:A-230

08:00–09:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
A230
místnost TH:A-230

10:00–11:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
A230
Čt

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2344906.html