Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Komplexní stavební detail

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
124YKSD Z 2 1P+1C česky
Přednášející:
Jiří Pazderka (gar.), Radek Zigler (gar.)
Cvičící:
Jiří Pazderka (gar.), Radek Zigler (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra konstrukcí pozemních staveb
Anotace:

Komplexní řešení stavebních detailů v maximální podrobnosti, s návazností na všechny legislativní požadavky a s ohledem na maximální efektivitu a trvanlivost zvoleného řešení. Studentovi budou zadány vybrané stavební detaily, které bude student v průběhu semestru řešit a konzultovat s vyučujícím. Typ zadaných detailů bude odpovídat charakteru řešeného problému, tzn. tématicky se zadání u jednotlivých studentů může lišit a nemusí tak nezbytně pokrývat všechny oblasti (části) budov. Detaily budou řešeny v maximální podrobnosti, v měřítku 1:5 (příp. 1:2 nebo 1:1) a budou zobrazovat všechny stavební konstrukce, včetně jejich návaznosti a způsobu napojení na další konstrukce. Cílem je kvalita, ne kvantita.

Požadavky:
Osnova přednášek:

Komplexní řešení stavebních detailů v maximální podrobnosti, s návazností na všechny legislativní požadavky a s ohledem na maximální efektivitu a trvanlivost zvoleného řešení. Detaily budou řešeny v maximální podrobnosti, v měřítku 1:5 nebo 1:2 (příp. 1:1) a budou zobrazovat všechny stavební konstrukce, včetně jejich návaznosti a způsobu napojení na další konstrukce.

1. Vyřešení nebo přepracování 2-3 stavebních detailů z budovy zpracované v předchozím projektu.

2. Vyřešení nebo přepracování 2-3 stavebních detailů z budovy zpracované v předchozím projektu.

3. Správné vyřešení chybně provedeného stavebního detailu na základě vlastní fotodokumentace.

4. Správné vyřešení chybně provedeného stavebního detailu na základě vlastní fotodokumentace.

5. Rešerše - výběr kvalitně zpracovaného stavebního detailu a jeho zhodnocení (obhajoba).

6. Komplexní návrh stavebního detailu zadaného na stav. řezu komplikované budovy (2-3 detaily).

7. Komplexní návrh stavebního detailu zadaného na stav. řezu komplikované budovy (2-3 detaily).

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Student získá schopnost komplexního a podrobného řešení stavebních detailu v budově s ohledem na požadavek maximální efektivity a trvanlivosti zvoleného řešení. Tato schopnost studentovi umožní profesionálně navrhovat konstrukční řešení budov, kdy již od počátku bude brán ohled na řešení stavebních detailů, které jsou klíčové pro zajištění požadovaných vlastností objektu.

Studijní materiály:

!Detail, english edition (journal). Detail Business Information GmbH, ISSN 0011-9571 (available in The National Library of Technology in the CTU campus)

!Encyclopedia of Detail in Contemporary Residential Architecture. Laurence King Publishing, 2010, ISBN 978-1856696920

!Construction Details for Commercial Buildings. Watson-Guptill, 1998, ISBN 978-0823009268

!Prováděcí vyhláška č. 268/2009 Sb. (Vyhláška o technických požadavcích na stavby) zákona č. 183/2006 Sb. a navazující dokumenty - technické normy ČSN, EN.

:Přednášky z předmětů 124PS01, 124SF01 a 124KK01 dostupné na http://kps.fsv.cvut.cz/.

Poznámka:

<COMMENT>#,Doporučeno zapsat při zapsání 124BPAA</COMMENT>

Další informace:
http://kps.fsv.cvut.cz/index.php?lmut=cz&part=vyuka&sub=druh&type=bc&kod=124YKSD
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost TH:A-435

16:00–17:50
(paralelka 101)
Thákurova 7 (FSv-budova A)
A435
Čt

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost TH:A-335

12:00–13:50
(paralelka 101)
Thákurova 7 (FSv-budova A)
A335
místnost TH:A-438

12:00–13:50
(paralelka 102)
Thákurova 7 (FSv-budova A)
A438

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 29. 1. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4105206.html