Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Building Structures 1

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
124BSD1 Z 4 2P+1C anglicky
Vztahy:
Úspěšná klasifikace předmětu 124BSD1 je podmínkou pro následnou klasifikaci předmětu 124BSD2
Úspěšná klasifikace předmětu 124BSD1 je podmínkou pro následnou klasifikaci předmětu 124PDRD
Úspěšná klasifikace předmětu 124BSD1 je podmínkou pro následnou klasifikaci předmětu 124SDP1
Garant předmětu:
Hana Gattermayerová
Přednášející:
Eva Burgetová, Hana Gattermayerová
Cvičící:
Eva Burgetová, Hana Gattermayerová, Malila Noori
Předmět zajišťuje:
katedra konstrukcí pozemních staveb
Anotace:

Úvod do konstrukcí pozemních staveb, základní prvky a konstrukce

Požadavky:

V průběhu semestru: Samostatná seminární práce na téma: Tradiční konstrukce pro svislé a vodorovné nosné konstrukce v mé zemi.

Osnova přednášek:

Koncepce návrhu budovy, požadavky na budovy

Konstrukční systémy - materiály, proces návrhu, prvky

Konstrukční systémy - Konstrukční jednotky - Interakce - Stabilita

Vertikální nosné konstrukce (funkce, požadavky)

Svislé nosné konstrukce (obecné zásad, požadavky)

Svislé nosné konstrukce (Principy sloupových konstrukcí)

Vodorovné konstrukce (funkce, požadavky,)

Vodorovné konstrukce (klenby, dřevěné a železobetonové stropy)

Vodorovné konstrukce (ocelové a kompozitní stropy)

Předsazené konstrukce - druhy, funkce, konstrukční a statické principy, požadavky

Vícepodlažní budovy

Velkorozponové halové budovy.

Osnova cvičení:

Harmonogram cvičení a přehled úloh lichych týdenu:

1. Úvod do předmětu, fáze procesu výstavby, zásady tvorby technické dokumentace (Úloha 1: Zakreslování, 1:50)

Návrh obvodového pláště budovy – stanovení součinitele prostupu tepla U (Úloha 2: Návrh obvodového pláště a výpočet součinitele prostupu tepla)

2. Návrh konstrukčních systémů vícepodlažních objektů (Úloha 2 : Návrh konstrukčních systémů, 1:200)

3. Konzultační hodina. Délková modulová skladba stavebních systémů. Osazování okenních otvorů v jednovrstvém a sendvičovém zdivu. (Úloha 4a: Půdorys typického podlaží, 1:50)

4. Návrh stropních konstrukcí – monolitický strop (Úloha 4a: Návrh monolitické stropní konstrukce, výkres tvaru, 1:50)

Návrh stropních konstrukcí – prefa a prefamonolitický strop, výšková modulová skladba stavebních systémů (Úloha 4b: Návrh prefabrikované resp. prefamonolitické stropní konstrukce, výkres skladby, 1:50; Úloha 4b: Řez typickým podlažím 1:50)

5. Konstrukční a tep. technické řešení návaznosti svislé a stropní konstrukce u obvodové stěny – komplexní řez (Úloha 5a, 5b: Komplexní řez u obvodového pláště, 1:20).

Klauzura – Komplexní řez (10-12 týden)

6. Konstrukční varianty řešení předsazených konstrukcí (Úloha 6a, 6b: Návrh předsazených konstrukcí, 1:200, 1:50)

13. Zápočet

Cíle studia:

Student získá základní znalosti o funkcích, materiálech a požadavcích na stavební konstrukce.

Studijní materiály:

Barry R.: The Construction of Building, Volume 1, Oxford BSP, 1991

Barritt C. M. H.: Advanced Building Construction, Vols. 1 - 4, Longman, 1988 - 1991

Gattermayerova: Lectures Syllabus on web

Poznámka:
Další informace:
http://kps.fsv.cvut.cz/index.php?lmut=en&part=vyuka&sub=predmety&type=all&kod=124BSD1
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost TH:A-435

12:00–13:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
A435
místnost TH:A-531

14:00–15:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (budova FSv)
A531

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 21. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5873306.html