Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Měření akustických veličin

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
124MAKV Z 2 1P+1C česky
Garant předmětu:
Jiří Nováček
Přednášející:
Jiří Nováček
Cvičící:
Jiří Nováček
Předmět zajišťuje:
katedra konstrukcí pozemních staveb
Anotace:

V rámci předmětu se studenti v teoretické i praktické rovině seznámí s vybranými měřicími metodami používanými v oboru akustiky budov. Získaná zkušenost jim pomůže lépe porozumět tématům probíraným v základních předmětech akustiky a zároveň jim usnadní uplatnění ve stavebně fyzikální praxi.

Požadavky:

Alespoň základní znalosti stavební akustiky.

Osnova přednášek:

1. Úvod (přehled základních akustických pojmů a veličin, význam měření ve stavební akustice)

2. Přístrojové vybavení (měřicí mikrofony, zvukové analyzátory, akustické kalibrátory a další příslušenství)

3. Měření hladin akustického tlaku (exponenciální časové vážení, lineární průměrování, maximální, ekvivalentní, procentní hladiny, frekvenční vážení funkcí A a C, decibelová stupnice)

4. Laboratorní měření vzduchové neprůzvučnosti (požadavky na akustické laboratoře a přístrojové vybavení, měření (laboratorní) neprůzvučnosti stěn, stropů, akustických obkladů, oken, malých technických prvků, apod.)

5. Laboratorní měření kročejové neprůzvučnosti (požadavky na akustické laboratoře a přístrojové vybavení, měření (laboratorní) hladiny akustického tlaku kročejového zvuku stropů, měření snížení hladiny akustického tlaku kročejového zvuku podlahami)

6. Měření zvukové izolace na stavbách (požadavky na přístrojové vybavení, postup zkoušek, vyhodnocení výsledků)

7. Měření doby dozvuku (metoda přerušeného šumu) (požadavky na přístrojové vybavení, postup zkoušek, vyhodnocení výsledků)

8. Měření doby dozvuku (metoda integrované impulsové odezvy) a měření dalších veličin v prostorové akustice

9. Jiné měřicí metody používané v oboru akustiky budov, měření ztrátového činitele, odporu proti proudění vzduchu a činitele zvukové pohltivosti

10. Měření hluku ze stacionárních zdrojů v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném vnitřním prostoru staveb

11. Měření hluku z dopravy

12. Nejistoty měření akustických veličin a jejich uplatnění při vyhodnocení výsledků

13. Legislativa a požadavky, shrnutí

Osnova cvičení:

1. Měření vzduchové neprůzvučnosti v laboratoři nebo in situ

2. Měření kročejové neprůzvučnosti v laboratoři nebo in situ

3. Měření doby dozvuku

4. Zpracování výsledků měření, zkušební protokoly, konzultace

5. Měření hluku ze stacionárního zdroje

6. Měření hluku z dopravy

7. Zpracování výsledků měření, zprávy ze zkoušek, konzultace

Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámení studentů se základními zkušebními metodami, které se v akustice budov používají pro ověřování skutečných akustických vlastností zdrojů zvuku, stavebních prvků a budov.

Studijní materiály:

! ČSN EN ISO 10140 Akustika — Laboratorní měření zvukové izolace stavebních konstrukcí, všechny části

! ČSN EN ISO 16283 Akustika — Měření zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách in situ, všechny části

! ČSN EN ISO 3382 Akustika — Měření parametrů prostorové akustiky, všechny části

? Metodický návod pro měření a hodnocení hluku v mimopracovním prostředí, Věstník MZ ČR, částka 11/2017

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost TH:A-833

08:00–08:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
A833
místnost TH:A-833

09:00–09:50
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (budova FSv)
A833
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 20. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6869806.html