Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Numerická analýza konst. pozem. stav.

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
124YNAK Z 2 1P+1C česky
Garant předmětu:
Vladimír Žďára
Přednášející:
Vladimír Žďára
Cvičící:
Vladimír Žďára
Předmět zajišťuje:
katedra konstrukcí pozemních staveb
Anotace:

Předmět je zaměřen na praktické modelování různých konstrukčně-statických problémů zejména. Věnovat se budeme i problémům optimalizace konstrukcí.

Cílem je naučit se definovat problém, převést jej na matematický model, navrhnout algoritmus řešení a tento algoritmus zapsat v excelu nebo ve VBA.

Dozvíte se, jak účelně používat Excel a psát aplikace, aby jste je mohli používat i po letech.

Určitě se také něco dozvíte o numerickém modelování.

Excel používám pro práci už 25 let a rád Vás naučím jak jej efektivně používat nejen v modelech pro analýzu budov. Nečekejte velkou vědu, ale spíše praktický přístup k problémům, se kterými se budete setkávat v praxi.

Požadavky:

-

Osnova přednášek:

Předmět nemá přednášky

Osnova cvičení:

1. Výpočet průřezových veličin. Data a databáze v excelu.

2. Šíření požáru 1 a 2D. Cyklické výpočty v excelu.

3. Teplotní zatížení konstrukcí - stacionární a nestacionární.

4. Aplikace silové metody pro rozbor působení „“zdvojených„“ konstrukcí.

5. Model visuté střešní konstrukce.

6. Teplotní zatížení a napjatost nosné konstrukce lodžiové stěny.

7. Pokročilé maticové operace v Excelu.

8. Interakční diagram obecného průřezu

9. Optimalizace konstrukčního průřezu

10. Použití Excelu pro optimalizaci různých technických problémů.

11. Evoluční algoritmy a jejich použití pro optimalizaci.

12. Multikriteriální optimalizace.

13.

Cíle studia:

Student se naučí tvořit aplikace pro řešení dílčích praktických problémů a modelů pro analýzu konstrukčně statických úloh. Součástí je rozbor problému, tvorba modelu a algoritmu řešení. Implementace algoritmu a jeho zápis v prostředí VBA a Excel.

Studijní materiály:

Orvis, William J, Karas, Tomáš: Excel pro vědce a inženýry. ISBN: 80-85896-49-4

Poznámka:
Další informace:
N/A
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost TH:A-438

18:00–19:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
A438
místnost TH:A-438

18:00–19:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (budova FSv)
A438
Út
St
Čt

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 19. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24667205.html