Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Akustika a denní osvětlení budov

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
124YADO Z 2 1P+1C česky
Garant předmětu:
Jiří Nováček, Jaroslav Vychytil
Přednášející:
Jiří Nováček, Jaroslav Vychytil
Cvičící:
Jiří Nováček, Jaroslav Vychytil
Předmět zajišťuje:
katedra konstrukcí pozemních staveb
Anotace:

Předmět je zaměřen na podrobnější výklad a procvičení vybraných témat z oblasti denního osvětlení a akustiky budov, se kterými se mohou studenti setkat v rámci budoucí projekční praxe.

Požadavky:

-

Osnova přednášek:

Pořadí přednášek se může měnit. Na první přednášce bude oznámeno, zda se začíná částí denní osvětlení budov nebo částí akustika budov.

1. Závislost doby proslunění na orientaci budovy ke světovým stranám a na poloze vnějších stínících překážek

2. Vliv velikosti a polohy osvětlovacího otvoru na množství a rozložení denního světla v místnosti, vliv předsazených konstrukcí na kvantitu a kvalitu osvětlení

3. Barevnost povrchů v interiéru a vliv na odrazivost světla, hodnocení rizika oslnění

4. Hodnocení kvality výhledu, přístup denního světla k průčelí objektu

5. Vzduchová neprůzvučnost stavebních prvků a mezi místnostmi v budovách – vliv skladby a způsobu zabudování prvku na neprůzvučnost, výpočtové metody pro podrobný odhad neprůzvučnosti, boční přenos zvuku

6. Kročejová neprůzvučnost stavebních prvků a mezi místnostmi v budovách – vliv skladby a způsobu zabudování prvku na hladinu kročejového zvuku, výpočtové metody pro podrobný odhad hladiny kročejového zvuku, boční přenos kročejového zvuku

7. Doba dozvuku a její optimalizace, navrhování vybraných druhů vnitřních prostorů, prvky pro pohlcování, odraz a rozptyl zvuku

Osnova cvičení:

Pořadí cvičení se může měnit. Na prvním cvičení bude oznámeno, zda se začíná částí denní osvětlení budov nebo částí akustika budov.

1. Vliv orientace ke světovým stranám a vliv předsazených konstrukcí na proslunění obytných místností

2. Posouzení denního osvětlení, zónování dle denního světla, zohlednění vlivu velikosti a polohy osvětlovacího otvoru

3. Přístup denního světla k průčelí objektu, vliv budovy na zastínění okolních objektů

4. Výpočet neprůzvučnosti dělicí konstrukce, stanovení vážené stavební neprůzvučnosti

5. Výpočet hladiny kročejového zvuku stropní konstrukce s plovoucí podlahou, stanovení vážené hladiny kročejového zvuku

6. Návrh akustických úprav místnosti pro zajištění optimální doby dozvuku

7. Konzultace

Cíle studia:

Cílem předmětu je rozšíření základních znalostí z oblasti denního osvětlení a akustiky budov, které studenti získali v rámci bakalářského studia.

Studijní materiály:

! KAŇKA, Jan., NOVÁČEK, Jiří. Stavební fyzika 3: Akustika pozemních staveb. Praha: ČVUT v Praze, 2015. 129 s. ISBN 978-80-01-05674-5.

! VYCHYTIL, Jaroslav. Stavební světelná technika - cvičení. Praha: Nakladatelství ČVUT v Praze, 156 s. 2015. ISBN 978-80-01-05858-9.

! VYCHYTIL, Jaroslav., KAŇKA, Jan. Stavební světelná technika - přednášky. Praha: Nakladatelství ČVUT v Praze, 176 s. 2016. ISBN 978-80-01-06060-5.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost TH:A-534

18:00–19:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (budova FSv)
A534
místnost TH:C-221

18:00–19:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
C221
Čt

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 21. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6878806.html