Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Pozemní stavby 2C

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
124PS2C Z,ZK 3 2P+1C česky
Předmět lze klasifikovat až po klasifikaci předmětů:
Pozemní stavby 2I (124PSI2)
Předmět je náhradou za:
Pozemní stavby 3C (124PS3C)
Přednášející:
Vladimír Žďára (gar.), Tomáš Čejka, Hana Gattermayerová
Cvičící:
Vladimír Žďára (gar.), Tomáš Čejka, Hana Gattermayerová, Tomáš Vlach
Předmět zajišťuje:
katedra konstrukcí pozemních staveb
Anotace:

Předmět se skládá ze dvou tematických celků - „Konstrukce halových a vícepodlažních budov“ a „Prefabrikované konstrukce“. Navrhování nosných konstrukcí vícepodlažních budov, halových budov a zastřešení. Halové soustavy převážně ohýbané, tlačené a tažené. Vícepodlažní budovy s rámovými, stěnovými a příhradovými ztužidly. Prostorové působení konstrukčních systémů. Konstrukční principy návrhu nosných konstrukcí, analýza okrajových podmínek návrhu. Konstrukčně-statická analýza a optimalizace konstrukcí. Modelování účinků silových a nesilových zatížení. Systémový návrh a interakce nosných konstrukcí s ostatními částmi stavby. Konstrukční statická problematika navrhování prefabrikovaných konstrukcí pozemních staveb. Technologie výroby prefabrikovaných betonových dílců, tvarové a rozměrové řešení, vyztužování prefa dílců, betonové směsi, automatizace výroby dílců. Sloupové, skeletové, deskové a deskostěnové konstrukce vícepodlažních staveb, prefabrikované konstrukce halových staveb. Zásady navrhování a řešení styků nosných dílců. Navrhování prefabrikovaných obvodových plášťů, stropních dílců, schodišťových dílců apod. Principy prefabrikace prostorových dílců

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

!Bill Z., Brabec V., Hruška A., Žďára V.: KPS 50 - Konstrukčně statická analýza vícepodlažních a halových objektů, ČVUT, Praha 1998. ISBN 80-01-01754-0

!Witzany, J.; Pašek, J.; Čejka, T.; Zigler, R. Konstrukce pozemních staveb 70 - Prefabrikované konstrukční systémy a části staveb, ČVUT Praha, 2003. ISBN 80-01-02656-6

?Wilden H. a kol.: Precast and prestressed concrete, PCI 1992. ISBN-10: 0937040878

?Schodek D., Bechthold M.: Structures. ISBN-10: 8120348699

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 5. 2. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5563206.html