Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Zakreslování stavebních konstrukcí

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
124YZSK Z 2 2C česky
Přednášející:
Michal Ženíšek
Cvičící:
Jakub Hájek, Veronika Kačmaříková, Petr Lukáš, Zuzana Rácová, Michal Ženíšek
Předmět zajišťuje:
katedra konstrukcí pozemních staveb
Anotace:

Předmět je zaměřen na zakreslování výkresů pozemních staveb a základy práce v prostředí AUTOCAD. Studenti jsou seznámeni se stupni projektové dokumentace a fázemi výstavby, na jednolivých úlohách procvičují zakreslování stavebních konstrukcí v podrobnosti dokumentace pro stavební povolení DSP a provedení stavby. Tvorba dokumentace probíhá v prostředí AUTOCAD.

Předmět je učen absoventům gymnázií a středních škole nestavebního zaměření. 1. Rozmístění kresby na výkrese, popisové pole, měřítko. Zásady zobrazování 3D objektů. Půdorys, řez a pohled autobusové zastávky (1:50)

Požadavky:

nestanoveny

Osnova přednášek:

Předmět je zaměřen na zakreslování výkresů pozemních staveb a základy práce v prostředí AUTOCAD. Studenti jsou seznámeni se stupni projektové dokumentace a fázemi výstavby, na jednolivých úlohách procvičují zakreslování stavebních konstrukcí v podrobnosti dokumentace pro stavební povolení DSP a provedení stavby. Tvorba dokumentace probíhá v prostředí AUTOCAD.

Předmět je učen absoventům gymnázií a středních škole nestavebního zaměření.

Osnova cvičení:

1. Rozmístění kresby na výkrese, popisové pole, měřítko. Zásady zobrazování 3D objektů. Půdorys, řez a pohled autobusové zastávky (1:50)

2. Zadání dispozice rodinného domu: zakreslování svislých nosných konstrukcí, příček a okenních otvorů.

3. Kreslení dveří, kótování a šrafování výkresu, popisky.

4. Zakreslování schodiště, komínových průduchů, prostupů a zařizovacích předmětů.

5. Dokončení půdorysu: legenda místností, legenda materiálů, vyznačení polohy svislého řezu, příprava výkresu na tisk.

6. Svislý řez: svislé nosné konstrukce, příčky, stropní konstrukce, podlahy

7. Dokončení svislého řezu: kótování a šrafování výkresu, popisky.

8. Zakreslování betonových konstrukcí podle normy ČSN 01 3481, Výkres tvaru: svislé nosné konstrukce, otvory, překlady, stropní konstrukce, výpis prvků

9. Výkres skladby: svislé nosné konstrukce, otvory, překlady, stropní konstrukce, výpis prvků

10. Dokončení výkresů skladby a tvaru

11. Situace: stažení mapových podkladů z ČÚZK, umístění objektu do mapy

12. Dokončení situace: připojení technických sítí, legenda, popis

13. Konzultace / rezerva

Cíle studia:

Cíle předmětu jsou jednak seznámit studenty s principy zakreslování stavebních konstrukcí a tvorby technické dokumentace v různých stupních v souladu s ČSN 01 3420:2004 - Výkresy pozemních staveb - Kreslení výkresů stavební části. Zároveň se cílem předmětu osvojení základních dovedností tvorby technické dokumentace v prostředí AUTOCAD.

Studijní materiály:

1. ČSN 01 3420:2004 - Výkresy pozemních staveb - Kreslení výkresů stavební části.

2. Čítanka výkresů ve stavebnictví - Doseděl a kol., SOBOTÁLES 1999 + doplněk 2005

3. Cvičení z pozemního stavitelství - Jan Novotný, SOBOTÁLES 2009

4. Online nápověda AutoCADu dostupná z: http://help.autodesk.com/view/ACDLT/2019/CSY/

Poznámka:
Další informace:
http://kps.fsv.cvut.cz/index.php?lmut=cz&part=vyuka&sub=obor&type=o-a&kod=124YZSK
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost TH:A-532a

12:00–13:50
(paralelka 108)
Thákurova 7 (FSv-budova A)
A532a
Út
St
Čt
místnost TH:A-532a

08:00–09:50
(paralelka 101)
Thákurova 7 (FSv-budova A)
A532a
místnost TH:A-532a

10:00–11:50
(paralelka 106)
Thákurova 7 (FSv-budova A)
A532a
místnost TH:A-532a

12:00–13:50
(paralelka 102)
Thákurova 7 (FSv-budova A)
A532a
místnost TH:A-532a

14:00–15:50
(paralelka 107)
Thákurova 7 (FSv-budova A)
A532a

místnost TH:A-532a

08:00–09:50
(paralelka 104)
Thákurova 7 (FSv-budova A)
A532a
místnost TH:A-532a

10:00–11:50
(paralelka 105)
Thákurova 7 (FSv-budova A)
A532a
místnost TH:A-532a

12:00–13:50
(paralelka 103)
Thákurova 7 (FSv-budova A)
A532a
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 5. 2. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24320605.html