Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Pozemní stavby A3

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
124PSA3 Z,ZK 6 3P+2C česky
Vztahy:
Předmět 124PSA3 lze klasifikovat až po úspěšné klasifikaci předmětu 124PSA2
Podmínkou zápisu na předmět 124PSA3 je, že student si nejpozději ve stejném semestru zapsal předmět 124PSA2
Zápis předmětu 124PSA3 musí předcházet zapisu předmětu 124PSA4 v některém z přechozím nebo ve stejném semestru.
Úspěšná klasifikace předmětu 124PSA3 je podmínkou pro následnou klasifikaci předmětu 124PSA4
Garant předmětu:
Vladimír Žďára
Přednášející:
Lenka Hanzalová, Vladimír Žďára
Cvičící:
Ctislav Fiala, Lenka Hanzalová, Jiří Novák, Tomáš Vlach, Vladimír Žďára
Předmět zajišťuje:
katedra konstrukcí pozemních staveb
Anotace:

Předmět má dvě části. V první části se předmět zabývá komplexním návrhem nosných konstrukcí zastřešení, halových a vícepodlažních budov a konstrukčně-statickým působením obvodového a střešního pláště.

Druhá část předmětu se zabývá návrhem obalových a dělících konstrukcí. Probírány jsou konstrukce plochých a šikmých střech, konstrukce obvodových plášťů, konstrukce otvorových výplní a lehkých obvodových plášťů a konstrukce příček, pohledů a podlah.

Požadavky:

124PSA2

Osnova přednášek:

1. Konstrukce vícepodlažních budov

2. Krokevní a vazníkové systémy šikmých střech

3. Vaznicové systémy šikmých střech

4. Ohýbané a tlačené konstrukce halových budov

5. Tažené konstrukce halových budov

6. Konstrukce halových budov s prostorovým působením

7. Obecné požadavky na obalové konstrukce budov

8. Střešní pláště plochých střech

9. Střešní pláště šikmých střech

10. Obvodové pláště. Výplně otvorů

11. Vnitřní dělicí stěny, podlahová souvrství, podhledy

12. Lehké obvodové pláště

13. Rezerva

Osnova cvičení:

1. Koncepční návrh nosné konstrukce vícepodlažní budovy.

2. Rozbor konstrukčně-statického působení a návrh detailů konstrukce vícepodlažní budovy.

3. Koncepční návrh nosné konstrukce šikmé střechy.

4. Rozbor konstrukčně-statického působení a návrh detailů konstrukce šikmé střechy.

5. Koncepční návrh nosné konstrukce halové budovy.

6. Rozbor konstrukčně-statického působení a návrh detailů konstrukce halové budovy.

7. Plochá třecha - návrh skladeb, tepelně technické posouzení půdorys.  

8. Plochá střecha - návrh stability a odvodnění.

9. Šikmá střecha - návrh skladby a koncepce základních detailů.

10. Obvodový plášť - návrh a posouzení souvrství (tepelná technika, stabilita), návrh otvorové výplně.

11. Obvodový plášť - princip návrhu typu a zabudování otvorové výplně.

12. Příčky, podlahy a podhledy - stavebně fyzikální posouzení a návrh detailů.

13. Rezerva

Cíle studia:

Naučit se aplikovat teoretické znalosti z předchozích předmětů v návrhu nosných, obalových a dělících konstrukcí zastřešení, halových a vícepodlažních budov. Porozumět konstrukčně-statickým požadavkům kladeným na tyto konstrukce. Porozumět principům statického působení a návrhu uvedených konstrukcí.

Porozumět stavebně-fyzikálním požadavkům kladeným na tyto konstrukce. Porozumět principům a návrhu obalových a dělících konstrukcí.

Studijní materiály:

Hanzalová - Šilarová: Konstrukce pozemních staveb 40 - Zastřešení. Praha, ČVUT 2002

Kulhánek - Tywoniak: Stavební fyzika 20 - Stavební tepelná technika. Pomůcka pro cvičení. Praha, ČVUT 2002

Fajkoš: Ploché střechy. Brno, VUT 1997

Bill - Koutský: Konstrukce pozemních staveb. Praha, ČVUT 1991

Bill Z., Brabec V., Hruška A., Žďára V.: KPS 50 - Konstrukčně statická analýza vícepodlažních a halových objektů, ČVUT, Praha 1998

Z. Bill, V. Ždára: Zastřešení budov, TK 6 CKAIT. CSSI Praha 1998

Gattermayerová H.: KPS 50 - Konstrukce vícepodlažních budov - příklady, ČVUT, Praha 1996

Hanaor A.: Priciples of structures, Blackwell Science, 1998

Schodek L.: Structures. Pearson Education, 2004

Herzog, Natterer, Schweitzer,Volz,: Timber Construction Manual. Birkhauser Detail Basel 2004

Schulitz, Sobek, Habermann: Steel construction manual. Birkhauser Detail Basel 2000

Kind-Barkauskas, Kauhsen, Polonyi, Brandt : Concrete Construction Manual, Detail Basel 2002

Poznámka:
Další informace:
n/a
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost TH:A-433

08:00–09:50
(přednášková par. 1
paralelka 107)

Thákurova 7 (budova FSv)
A433
místnost TH:A-531

12:00–13:50
(přednášková par. 1
paralelka 109)

Thákurova 7 (budova FSv)
A531
místnost TH:A-333

16:00–17:50
(přednášková par. 1
paralelka 110)

Thákurova 7 (budova FSv)
A333
místnost TH:A-531

10:00–11:50
(přednášková par. 1
paralelka 108)

Thákurova 7 (budova FSv)
A531
Út
místnost TH:C-202

09:00–11:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
C202
St
místnost TH:A-433

08:00–09:50
(přednášková par. 1
paralelka 105)

Thákurova 7 (budova FSv)
A433
místnost TH:A-333

12:00–13:50
(přednášková par. 1
paralelka 102)

Thákurova 7 (budova FSv)
A333
místnost TH:A-333

16:00–17:50
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (budova FSv)
A333
místnost TH:A-531

10:00–11:50
(přednášková par. 1
paralelka 106)

Thákurova 7 (budova FSv)
A531
místnost TH:A-333

10:00–11:50
(přednášková par. 1
paralelka 104)

Thákurova 7 (budova FSv)
A333
místnost TH:B-685

10:00–11:50
(přednášková par. 1
paralelka 103)

Thákurova 7 (budova FSv)
B685
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4769506.html