Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Pozemní stavby A1

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
124PSA1 Z,ZK 5 2P+2C česky
Vztahy:
Zápis předmětu 124PSA1 musí předcházet zapisu předmětu 124PSA2 v některém z přechozím nebo ve stejném semestru.
Úspěšná klasifikace předmětu 124PSA1 je podmínkou pro následnou klasifikaci předmětu 124SFA
Úspěšná klasifikace předmětu 124PSA1 je podmínkou pro následnou klasifikaci předmětu 124PSA2
Garant předmětu:
Petr Hájek
Přednášející:
Petr Hájek, Magdaléna Novotná, Jan Růžička
Cvičící:
Markéta Fialová, Petr Hájek, Lenka Ingrišová, Veronika Kačmaříková, Aneta Libecajtová, Magdaléna Novotná, Tereza Pavlů, Zuzana Rácová, Jan Růžička, Tomáš Vlach, Martin Vonka
Předmět zajišťuje:
katedra konstrukcí pozemních staveb
Anotace:

Koncepce navrhování nosných konstrukcí pozemních staveb s komplexním uvažováním funkčních požadavků kladených na jednotlivé prvky. Požadavky na pozemní stavby, konstrukční systém, interakce prvků, prostorové působení konstrukčního systému. Svislé nosné konstrukce (funkce, požadavky, principy konstrukčního řešení stěn, sloupů), stropní konstrukce (funkce, požadavky, principy konstrukčního řešení kleneb, dřevěných stropů, železobetonových stropů, keramickobetonových stropů, ocelových a ocelobetonových stropů). Dilatační spáry v nosných systémech. Konstrukční systémy jedno a vícepodlažních staveb, konstrukční systémy halových staveb.

Požadavky:

Pro absolventy SPŠ stavebních: základní znalost tvorby technické doukumentace a zakreslování stavebních konstrukcí.

Pro ostatní studenty: zapsání předmětu YZSK_Zakreslování stavebních konstrukcí.

Osnova přednášek:

1.Základní třídění a vývoj konstrukcí pozemních staveb.

2.Požadavky na pozemní stavby, principy konstrukčního návrhu. Konstrukční systémy.

3.Svislé konstrukce 1 - Funkce, požadavky, technologické a konstrukční principy.

4.Svislé konstrukce 2 - Materiálové a technologické varianty nosných stěn a sloupů.

5.Svislé konstrukce 3 - Obvodový plášť budovy. Vnitřní dělicí konstrukce.

6.Vodorovné konstrukce 1 - Funkce, požadavky, technologické a konstrukční principy. Klenby.

7.Vodorovné konstrukce 2 - Železobetonové a keramicko-betonové stropy.

8.Vodorovné konstrukce 3 - Ocelové a ocelo-betonové stropy.

9.Vodorovné konstrukce 4 - Dřevěné, dřevo-betonové a kombinované stropy. Podlahy. Podhledy.

10.Vodorovné konstrukce 5 - Předsazené konstrukce.

11.Klauzura.

12.Komplexní přehled konstrukčních systémů. Halové a výškové stavby.

13.Konstrukční návrh budov v kontextu udržitelné výstavby.

Osnova cvičení:

1. Úvod do předmětu, fáze procesu výstavby, zásady tvorby technické dokumentace (Úloha 1: Zakreslování, 1:50)

2. Návrh obvodového pláště budovy – stanovení součinitele prostupu tepla U (Úloha 2: Návrh obvodového pláště a výpočet součinitele prostupu tepla)

3. Návrh konstrukčních systémů vícepodlažních objektů (Úloha 3: Návrh konstrukčních systémů, 1:200)

4. Konzultační hodina

5. Test ze zakreslování

6. Délková modulová skladba stavebních systémů. Osazování okenních otvorů v jednovrstvém a sendvičovém zdivu. (Úloha 4a: Půdorys typického podlaží, 1:50)

7. Návrh stropních konstrukcí – monolitický strop (Úloha 5: Návrh monolitické stropní konstrukce, výkres tvaru, 1:50)

8. Návrh stropních konstrukcí – prefa a prefamonolitický strop, výšková modulová skladba stavebních systémů (Úloha 5: Návrh prefabrikované resp. prefamonolitické stropní konstrukce, výkres skladby, 1:50; Úloha 4b: Řez typickým podlažím 1:50)

9. Konstrukční a tep. tech. řešení návaznosti svislé a stropní konstrukce u obvodové stěny – komplexní řez (Úloha 7: Komplexní řez u obvodového pláště, 1:20)

10. Klauzura – Komplexní řez

11. Konstrukční varianty řešení předsazených konstrukcí (Úloha 8: Návrh předsazených konstrukcí, 1:200, 1:50)

12. Konzultační hodina

13. Zápočet

Cíle studia:

Student zvládne základní koncepci návrhu nosných konstrukcí pozemních staveb s komplexním uvažováním funkčních požadavků kladených na jednotlivé prvky.

Studijní materiály:

Hájek P. a kol.: Konstrukce pozemních staveb 1 - Nosné konstrukce I, skriptum ČVUT, Praha 2006

Hájek P. a kol.: Pozemní stavitelství I. Pro SPŠ stavební, Grada, 2014

Hájek P.: Sylaby k přednáškám z KPS 1 (osobní web přednášejícího)

Růžička 1.: Sylaby k přednáškám z PSA1 (osobní web přednášejícího)

předmětové nástěnky v 5. patře budovy A

produktové a technologické podklady výrobců

technické normy a vyhlášky

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost TH:D-1122

12:00–13:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
D1122
Út
místnost TH:A-433

08:00–09:50
(přednášková par. 1
paralelka 105)

Thákurova 7 (budova FSv)
A433
místnost TH:A-333

10:00–11:50
(přednášková par. 1
paralelka 108)

Thákurova 7 (budova FSv)
A333
místnost TH:A-335

14:00–15:50
(přednášková par. 1
paralelka 102)

Thákurova 7 (budova FSv)
A335
místnost TH:A-435

18:00–19:50
(přednášková par. 1
paralelka 111)

Thákurova 7 (budova FSv)
A435
místnost TH:A-434

08:00–09:50
(přednášková par. 1
paralelka 106)

Thákurova 7 (budova FSv)
A434
místnost TH:A-334

10:00–11:50
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (budova FSv)
A334
místnost TH:A-335

12:00–13:50
(přednášková par. 1
paralelka 103)

Thákurova 7 (budova FSv)
A335
místnost TH:A-334

08:00–09:50
(přednášková par. 1
paralelka 107)

Thákurova 7 (budova FSv)
A334
místnost TH:A-435

10:00–11:50
(přednášková par. 1
paralelka 112)

Thákurova 7 (budova FSv)
A435
místnost TH:A-335

08:00–09:50
(přednášková par. 1
paralelka 109)

Thákurova 7 (budova FSv)
A335
místnost TH:A-435

08:00–09:50
(přednášková par. 1
paralelka 104)

Thákurova 7 (budova FSv)
A435
St
Čt
místnost TH:A-334

09:00–10:50
(přednášková par. 1
paralelka 110)

Thákurova 7 (budova FSv)
A334

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 13. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4171206.html