Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Pozemní stavby 2

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
124PS2E Z,ZK 4 2P+2C česky
Vztahy:
Předmět 124PS2E lze klasifikovat až po úspěšné klasifikaci předmětu 124PS1E
Úspěšná klasifikace předmětu 124PS2E je podmínkou pro následnou klasifikaci předmětu 124KKT
Garant předmětu:
Jiří Pazderka
Přednášející:
Ctislav Fiala, Petr Hájek, Veronika Kačmaříková, Jiří Pazderka
Cvičící:
Ctislav Fiala, Petr Hájek, Veronika Kačmaříková, Jiří Pazderka, Jaroslav Vychytil
Předmět zajišťuje:
katedra konstrukcí pozemních staveb
Anotace:

Schodiště, šikmé rampy, výtahové šachty – požadavky, konstrukční a materiálová řešení, statické principy, povrchové úpravy, eliminace šíření hluku ze schodišťového prostoru. Dilatace nosných konstrukcí budov – důvody, principy návrhu a konstrukční řešení dilatačních spár. Zakládání budov - požadavky, principy návrhu, typy plošných a hlubinných základů, interakce základy vs. svrchní stavba, prostupy pro TZB, řešení soklové oblasti, sanace spodní stavby. Spodní stavba – řešení konstrukcí suterénních podlaží, požadavky, ochrana spodní stavby proti vodě, povlakové hydroizolace, bílé vany. Konstrukce šikmých střech - požadavky, principy návrhu, tradiční a novodobé soustavy, konstrukční a materiálová řešení.

Požadavky:

Zápočet z předmětu PSI1 - Pozemní stavby 1.

Zápočet ze cvičení, zkouška (požadavky stanoveny na 1. přednášce).

Osnova přednášek:

1. Schodiště (1) – úvod, požadavky, typologie, geometrie

2. Schodiště (2) – vývoj, moderní konstrukční systémy

3. Schodiště (3) – povrch. úpr., akustika, zábradlí. Rampy. Výtahy. Eskalátory

4. Dilatace nosných konstrukcí budov

5. Principy zakládání budov, plošné základy

6. Soklová oblast budov, hlubinné zakládání, sanace základů

7. Konstrukce spodní stavby - suterénní stěny, osv. šachty

8. Klauzura (návrh konstrukce schodiště)

9. Hydroizolace spodní stavby (1) - povlakové hydroizolace

10. Hydroizolace spodní stavby (2) - vodonepropustné základové vany

11. Nosné konstrukce šikmého zastřešení (1) - tradiční krovy

12. Nosné konstrukce šikmého zastřešení (2) - moderní systémy

13. Závěrečné shrnutí za oba semestry (PSR1+PSR2)

Osnova cvičení:

1.Návrh konstrukčních systémů (KS) - 2 varianty stěnový (S) + kombinovaný systém (K)

2.Konzultace konstrukčních systémů,

3.Schodiště - rozměrové určení schodišťového prostoru (počet stupňů, rozměry, určení velikosti sch. prostoru), návrh rozměrů sch. desek, (návrh bude řešen pro 2-ramenné a 3-ramenné schodiště) na 1 kombinovaný KS

4.Schodiště - koncepční řešení detailu v místě návaznosti ramen na podestu

5.Výkres schodiště - stavební půdorys, řez a detail (pro 1 variantu)

6.Konzultační hodina – schodiště

7.Návrh plošných základů - výpočet (2 varianty)

8.Plošné základy - půdorys + řez + detail

9.Návrh konstrukce spodní stavby (výsek půdorysu + 1 řezu v místě šachty), napojení hydroizolace, přechod podsklepená a nepodsklepená část, detail zadaný vyučujícím

10.konzultace (místo konzultační hodiny je možné zadat dilatace, pokud odpadá cvičení v průběhu semestru)

11.Dilatace - zadává vyučující (samostatná úloha bez návaznosti na předchozí)

12.Konzultace, dopracování úloh

13.Dokončení, kompletace.

Cíle studia:

Student získá další znalosti (návaznost na PSI1) o navrhování pozemních staveb v oblastech: schodiště, šikmé rampy, výtahové šachty, dilatace nosných konstrukcí budov, zakládání budov, řešení soklové oblasti, sanace spodní stavby, řešení konstrukcí suterénních podlaží, ochrana spodní stavby proti vodě, konstrukce šikmých střech.

Studijní materiály:

!Witzany J., Jiránek M., Zlesák J., Zigler R.: Konstrukce pozemních staveb 20. Nakladatelství ČVUT, Praha, 2006, ISBN 80-01-03422-4

!Neufert E.: Navrhování staveb: Příručka pro stavebního odborníka, stavebníka, vyučujícího i studenta. Consultinvest, Praha, 2000, ISBN 80-901486-6-2

?Allen, E., Lano, J.: Fundamentals of Building Construction: Materials and Methods. John Wiley&Sons, Inc,, New Jersey, 2013, ISBN 978-1118138915

:Prováděcí vyhláška č. 268/2009 Sb. (Vyhláška o technických požadavcích na stavby) zákona č. 183/2006 Sb

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost TH:A-333

08:00–09:50
(přednášková par. 1
paralelka 102)

Thákurova 7 (budova FSv)
A333
místnost TH:A-333

12:00–13:50
(přednášková par. 1
paralelka 103)

Thákurova 7 (budova FSv)
A333
místnost TH:A-333

10:00–11:50
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (budova FSv)
A333
St
místnost TH:D-1122

14:00–15:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
D1122
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 13. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7600106.html