Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Poruchy a rekonstrukce budov 1

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
124YPR1 ZK 3 2P česky
Garant předmětu:
Tomáš Čejka
Přednášející:
Tomáš Čejka
Cvičící:
Tomáš Čejka
Předmět zajišťuje:
katedra konstrukcí pozemních staveb
Anotace:

V rámci předmětu se studenti seznámí s mechanismy degradačních procesů a poruch staveb podle použitých stavebních materiálů, s konstrukčně statickou a analytickou problematikou poruch, sanací a obnovy dalších nosných konstrukcí historických staveb.

Přednášky, strukturované do tematických okruhů, budou zahrnovat zejména: seznámení se zásadami a stavebními řády uplatňovanými ve stavebním řešení historických staveb a jejich částí, základní konstrukčně statickou a materiálovou problematiku historických staveb, rozbor degradačních procesů, účinků a vlivů proměnných v čase, které společně s transportními procesy ovlivňují životnost, trvanlivost a stavebně technický stav historických objektů, metody a procesy uplatňované při obnově a rekonstrukci historických staveb, stavebně-technického stavu historických staveb a znalost diagnostických metod a postupů uplatňovaných při průzkumu a monitoringu historických staveb.

Požadavky:

Pozemní stavby 1 (124PSI1, PSR1)

Pozemní stavby 2 (124PSI2, PSR2)

Osnova přednášek:

Degradační procesy, vady a poruchy staveb, zatěžovací účinky a vlivy, nesilové a cyklické účinky

Mechanismy porušování stavebních materiálů a konstrukcí. Interakce konstrukcí a materiálů.

Průzkumy, diagnostika a hodnocení konstrukcí. Stavebně technický průzkum budov.

Zdroje a příčiny zvýšené vlhkosti staveb, sanace a ochrana vlhkého zdiva historických zděných budov,

Zakládání historických zděných budov, charakteristické poruchy, rekonstrukce a sanace.

Historické svislé nosné zděné konstrukce, charakteristické poruchy, rekonstrukce a sanace.

Historické klenbové konstrukce, statické působení kleneb, charakteristické poruchy, rekonstrukce a sanace.

Dřevěné stropní konstrukce historických zděných budov, charakteristické poruchy, rekonstrukce a sanace.

Historické ploché klenby a keramické stropy, konstrukčně statické řešení, sanace a rekonstrukce.

Historické hrázděné, roubené a srubové stavby, charakteristické poruchy, rekonstrukce a sanace.

Krovy historických budov, statické působení, charakteristické poruchy, rekonstrukce a sanace.

Charakteristické vady a poruchy historických betonových a železobetonových konstrukcí, sanace a rekonstrukce.

Charakteristické vady a poruchy historických ocelových konstrukcí, sanace a rekonstrukce.

Osnova cvičení:

nejsou

Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámení studentů s mechanismy degradačních procesů a poruch staveb podle použitých stavebních materiálů, s konstrukčně statickou a analytickou problematikou poruch, sanací a obnovy dalších nosných konstrukcí historických staveb.

Studijní materiály:

! Witzany, J.; Wasserbauer, R.; Čejka, T.; Kroftová, K.; Zigler, R., Obnova rekonstrukce staveb. Poruchy, degradace, sanace, Praha: CTU. Czech Technical University Publishing House, 2018. ISBN 978-80-01-06360-6.

?Škabrada, J.: Konstrukce historických staveb, ARGO, Praha 2007, ISBN 80-7203-548-7

?Vinař J. a kol: Historické krovy - Typologie, průzkum, opravy. Grada Publishing, a.s., Praha, 2010

Poznámka:

<COMMENT>$,pro absolventy programu AS</COMMENT>

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 13. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6878706.html