Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Zatěžovací účinky a vliv na konstr.poz.st.

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
124YZUK Z 2 1P+1C česky
Přednášející:
Radek Zigler, Tomáš Čejka
Cvičící:
Radek Zigler, Tomáš Čejka
Předmět zajišťuje:
katedra konstrukcí pozemních staveb
Anotace:

Členění zatížení z hlediska historie zatížení, zatěžovací účinky a vlivy silové a nesilové. Pravděpodobnost výskytu jednotlivých zatížení, kombinace zatížení, souvislost zatížení s řešením objektů pozemních staveb. Interakce statických a dynamických účinků zatížení v oblasti konstrukcí pozemních staveb, interakce krátkodobých a dlouhodobých účinků zatížení. Výpočtové modely zatížení.

Požadavky:

nejsou

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Student si prohloubí znalosti v oblasti analýzy zatížení konstrukcí, vytváření vypočtových modelů zatížení a pravděpodobnosti výskytu mimořádných zatížení havarijního rázu.

Studijní materiály:

Honghton E. L., Carrathers N. B.: Wind Forces on Buildings and Structures an introduction, Edward Armad (publishers) Ltd. London, 1979,

Feld J., Carper K. L.: Construction Failure, 3. Fild, John Wiley & Sons, Inc. New York, 1997

Witzany J. a kol.: KPS 60 - Poruchy a rekonstrukce staveb - 1. a 2. díl, ČVUT, Praha 1994

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 6. 2. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24825705.html