Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Stavebně fyzikální problematika kompletačních konstrukcí

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
D24SFP ZK 2P česky
Garant předmětu:
Jan Kaňka, Běla Stibůrková
Přednášející:
Jan Kaňka, Běla Stibůrková
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra konstrukcí pozemních staveb
Anotace:

Předmět podrobně seznamuje studenty s problematikou stavebně fyzikální analýzy kompletačních konstrukcí. Hlavní pozornost je věnována svislým vnitřním dělícím konstrukcím, podhledům a podlahám. Tyto konstrukce analyzuje z hlediska požadavků na tepelnou techniku, stavební akustiku a požární bezpečnost. Věnuje se stavebně technickým vlastnostem používaných materiálů, požadavkům na hodnocení konstrukcí v souvislosti s podmínkami vnitřního klimatu, ale i vlivu sledovaných konstrukcí na stabilitu budovy.

Požadavky:

Znalosti stavební fyziky minimálně na úrovni předmětů přednášených v bakalářském studiu.

Osnova přednášek:

Individuální podle zaměření studenta a jeho budoucí dizertační práce.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Prohloubit znalosti stavební tepelné techniky, stavební akustiky, stavební světelné techniky a požární ochrany staveb studiem doporučené literatury pokud možno se zaměřením ke konkrétnímu tématu doktorského studia uchazeče a jeho budoucí disertační práce.

Studijní materiály:

Kaňka, J: Akustika stavebních objektů, ERA Brno 2009

Weiglová, J. Kaňka, J: Stavební fyzika 10 - Denní osvětlení a oslunění budov, ČVUT 1999

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 19. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24437005.html